จัดชั่วโมงผ่อนคลาย สบายตัวไปกับการนวดไทยบนเรือนวดหัตถาธารา ศาสตร์แห่งการบำบัดในรูปแบบใหม่ด้วยการลองมาสัมผัสประสบการณ์ล่องเรือแท็กซี่ในสมัยโบราณที่ถูกนำมาดัดแปลงเป็นเรือนวดขนาด 12 ที่นั่ง รับลมธรรมชาติเย็นสบาย นั่งนวดพร้อมชมบรรยากาศริมสองฝั่งคลอง เคล้าคลอไปกับเสียงสายน้ำไหล และบรรยากาศวิถีชีวิตชุมชนริมแม่กลอง ส่วนฝีมือของเธอราปิสก็ระดับมืออาชีพ พร้อมดูแลตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้า เพิ่มมิติของสุขสัมผัสได้แบบครบกระบวน

Time Open

10.00-20.00 น.

Address

9/6 ม.3 ต. ท้ายหาด อ. เมือง จ. สมุทรสงคราม 75000

Tel

06 4931 5416

Website

https://www.facebook.com/hatthataramassage/