ณ ดินแดนตะวันออกสุดของประเทศไทย เป็นจุดสุดท้ายที่แม่น้ำโขงไหลผ่านก่อนเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขง เกิดเป็นแม่น้ำสองสี “โขงสีปูน มูลสีคราม” อีกทั้งโขงเจียมยังเป็นอำเภอสุดท้ายที่เชื่อมติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และร่องรอยอดีตให้เห็นในปัจจุบัน เช่น ตึกขาว อาคารพาณิชย์สไตล์โคโลเนียล สร้างใน พ.ศ. 2436 อยู่ในยุคที่ฝรั่งเศสออกล่าอาณานิคม ชนเผ่าบรู (ข่า หรือส่วย) มีภาษาพูดและความเชื่อของตนเอง อาศัยอยู่บริเวณหมู่บ้านเวินบึก ในตัวอำเภอยังมี ถนนสายเล็ก ๆ ที่สองฝั่งเต็มไปด้วยบ้านไม้โบราณเก่าแก่ หากมาเที่ยวช่วงปลายปี สามารถล่องเรือชมทัศนียภาพความงดงามของสายน้ำ และสัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงกลางลำน้ำโขง ที่หาเลี้ยงชีพด้วยตุ้มปลายอน เครื่องมือจับปลาในแม่น้ำที่มีมาแต่โบราณ อันเป็นวิถีชีวิตเรียบง่ายและเคารพต่อธรรมชาติ ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในอำเภอเล็ก ๆ ที่ชื่อว่าโขงเจียม แต่ยิ่งใหญ่ด้วยเสน่ห์ที่น่าจดจำ

Time Open

-

Address

อ. โขงเจียม จ. อุบลราชธานี 34220

Tel

-

Website

-