จังหวัดอุทัยธานี เป็นจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองที่ฮิตไม่แพ้เมืองท่องเที่ยวหลัก ใครชอบวิถีชีวิตแบบ Slow Life บอกเลยว่าจังหวัดอุทัยธานีตอบโจทย์ แวะเดินชมสถาปัตยกรรมและชื่นชมความศรัทธาในชุมชน Green Community ที่ปราสาททองคำวัดท่าชุง และวัดสังกัสรัตนคีรีปราสาททองคำ วัดท่าซุง
เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุทัยธานี หลังจากสักการะและชมความสวยงามวิจิตรของวิหารแก้วแล้ว มาแวะชมปราสาททองคำ วัดที่สร้างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในรัชกาลที่ 9 โดยพระสามารถ ฐานิสฺสโร เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างทั้งหมด ปราสาทประดับด้วยลวดลายไทยติดทองคำเปลว ปราสาททองคำมี 3 ชั้น มียอดทั้งหมด 37 ยอดเป็นยอดเท่า ๆ กัน 36 ยอด เป็นยอดทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ และยอดตรงกลางเป็นยอดใหญ่ 1 ยอด ฝั่งซ้ายมือของปราสาทเป็นอาคารเรือนสีขาว พื้นที่ทั้งหมดสวยงามอลังการ แสดงให้เห็นถึงความศรัทธาของศาสนาแสะสถาบันกษัตริย์

เวลาเปิด-ปิด: 09.00 – 11.00 น. และ 13.00-16.00 น.


วัดสังกัสรัตนคีรี ตั้งอยู่ที่เชิงเขาสะแกกรังจังหวัดอุทัยธานี เป็นวัดที่รู้จักในพุทธศาสนิกชนเพราะมีประเพณีตักบาตรเทโว จัดขึ้นในเทศกาลออกพรรษา พระสงฆ์จำนวนหลายร้อยรูปเดินลงมาตามบันได 449 ขั้น จากมณฑปบนยอดเขาสะแกกรังสู่ลานวัดสังกัสรัตนคีรีเบื้องล่างเพื่อมารับบิณฑบาต สิ่งที่น่าท้าทายสำหรับการมาเยือนวัดแห่งนี้นี้ คือขึ้นบันไดสูงและยาวถึง 499 ขั้น เพื่อไปสักการะพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธรูปเนื้อสำริดขนาดใหญ่ปางมารวิชัย ส่วนใหญ่นิยมขอโชคลาภและความสำเร็จในการประกอบอาชีพ เสร็จแล้วแวะดูวิวทิวทัศน์ของจังหวัดอุทัยธานีแบบพาโนรามา ทั้งอิ่มบุญและพักสายตาได้ในสถานที่เดียวกัน 

  • แผนที่: https://goo.gl/maps/ywZ1ZauGobCaYBLJ7
  • Facebook: วัดสังกัสรัตนคีรี official
  • เวลาเปิด-ปิด: 6.00 – 18.00 น. 
  • โทร: 086 935 9815    เที่ยวไหว้พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุทัยธานีแล้ว อย่าลืมเที่ยวใส่ใจชุมชน ไม่ขีดเขียนบริเวณวัด เที่ยวแบบ Green Heart รักษาเอกลักษณ์ชุมชน ลองใช้ชีวิต Slow Life ปรับเวลาให้ช้าลงสักนิด เท่านี้จิตใจก็เป็นสุข