รู้หรือไม่? กว่าร้อยปีที่ผ่านมา โลกสูญเสีย #เสือโคร่ง ไปแล้วถึง 97%
29 ก.ค. วันอนุรักษ์เสือโคร่งโลก 🐅
#GreenHeart

เมื่อเสือโคร่งใกล้สูญพันธุ์ ถึงเวลาที่ต้องร่วมมือกันพิทักษ์เจ้าป่า สร้างความตระหนักรู้ ดูแลรักษาไม่ให้ประชากรเสือโคร่งลดลงอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไทยเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นถิ่นกำเนิด แหล่งพันธุกรรม และมีประชากรเสือโคร่งอาศัยอยู่ค่ะ

ที่มาของ #วันอนุรักษ์เสือโคร่งโลก ย้อนกลับในปี 2010 วันที่ 29 กรกฎาคม เป็นวันที่ สหพันธรัฐรัสเซีย และกลุ่มประเทศที่มีการกระจายตัวของเสือโคร่ง จำนวน 13 ประเทศ ได้แก่ ประเทศบังคลาเทศ ภูฏาน กัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา เนปาล รัสเซีย เวียดนาม รวมถึงประเทศไทย ได้เข้าร่วมการประชุมเสือโคร่งโลก (Tiger Summit) และมีข้อตกลงร่วมกันกำหนดให้ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็น วันอนุรักษ์เสือโคร่งโลก #InternationalTigerDay 🐯

ภายใต้จุดมุ่งหมาย เพื่อให้คนทั้งโลกได้คำนึงถึงเสือโคร่งที่ดำรงชีวิตในระบบนิเวศ และกำลังลดจำนวนลงเรื่อย ๆ จนใกล้จะสูญพันธ์ุ ในการตรวจสอบล่าสุด พบว่า จำนวนเสือโคร่งทั้ง 13 ประเทศ ลดลงถึง 97% เพราะเหตุนี้ จึงอยากให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและปกป้องถิ่นอาศัยของเหล่าบรรดาเสือโคร่ง และสำหรับในเมืองไทยพบว่า จำนวนเสือโคร่งเหลือเพียง 200-250 ตัวเท่านั้น

เสือโคร่ง 🐅 เป็นสัตว์เจ้าป่าที่อาศัยตามธรรมชาติ พื้นที่ป่าที่พบเจอบ่อยที่สุดในไทยคือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ยิ่งมีจำนวนมากเท่าไหร่ก็แสดงให้เห็นถึงระบบนิเวศในพื้นที่นั้นอุดมสมบูรณ์มากที่สุด เสือโคร่ง จึงถือได้ว่าเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า นั่นเอง

#เที่ยวใส่ใจ เที่ยวเดินป่าครั้งไหน ต้องใส่ใจ ปฏิบัติตามกฏระเบียบอย่างเคร่งครัด ห้ามล่าสัตว์ ไม่ทำลายที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและช่วยกันดูแลบำรุงรักษาพื้นป่าต่อไปนะคะ