พลเมืองของเมืองเล็ก ๆ ของจังหวัดน่าน จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเมืองของพวกเขาได้รับเกียรติได้รับเลือกให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สะอาดอันดับหนึ่งของอาเซียน รางวัลดังกล่าวได้รับการประกาศในที่ประชุม ASEAN Tourist Forum ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเชียงใหม่ เมื่อเดือนมกราคม 2561 โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้กล่าวชมเชยประชาชนชาวน่านกับความสำเร็จในครั้งนี้ และกระตุ้นให้พวกเขายังคงเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับจังหวัดอื่นๆ ของประเทศไทย

 

จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทางตอนเหนือของประเทศไทย มีพรมแดนติดกับประเทศลาว ในอดีตเป็นประเทศเอกราช จนถึงปี พ.ศ. 2475 จึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสยาม น่าน เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งจากพม่า ลาว และจีน ซึ่งเห็นได้ชัดจากสถาปัตยกรรมของวัด นอกจากนั้นยังมีชุมชนของชาวไทลื้อ ซึ่งเป็นกลุ่มย่อยของชาวไท จากประเทศจีน

 

 

ภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและหุบเขาของจังหวัดน่าน เหมาะอย่างยิ่งกับกิจกรรมการท่องเที่ยวผจญภัย เช่น การเดินป่าในอุทยานแห่งชาติดอยปูคา และล่องแก่งบนลำน้ำว้า ส่วนในตัวเมืองน่านยังมีส่วนของวัดที่สวยที่สุดในประเทศไทย เช่น วัดภูมินทร์ มีชื่อเสียงในด้านภาพจิตรกรรมฝาผนัง และวัดพระธาตุแช่แห้ง ที่มีเจดีย์สูง 55 เมตร

 

 

นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า น่านประสบความสำเร็จในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สะอาดเนื่องด้วยความพยายามร่วมกันของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ภาคเอกชนและประชาชนในท้องถิ่น ที่ช่วยกันลดปริมาณขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ และรีไซเคิลสิ่งของที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และด้วยข่าวเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่สะอาดของเมืองและความเป็นมิตรของชาวท้องถิ่น ทำให้มีนักท่องเที่ยวกว่าหนึ่งล้านคนมาเยือน ในปี 2017 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่าในฐานะนักปั่นจักรยาน เขามีความสุขกับการขับขี่ไปตามถนนที่สะอาดของน่าน และเสริมว่าเป็นชุมชนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาอัตลักษณ์ของเมืองไว้อย่างชัดเจน

 

 

นอกจากวัดที่มีชื่อเสียงแล้ว ยังมีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ที่ตั้งอยู่ในคฤหาสน์ไม้สักอันสวยงาม ซึ่งมีอายุนานกว่าหนึ่งศตวรรษ ซึ่งเคยเป็นบ้านของผู้ปกครองท้องถิ่น ทั้งตัวอาคารและสิ่งที่จัดแสดง เช่น เสื้อผ้าของชนเผ่าท้องถิ่น ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่านได้แสดงถึงวัฒนธรรมของจังหวัดน่านแก่ผู้มาเยือน ช่วงเดือนตุลาคม จังหวัดน่านมีนักท่องเที่ยวเข้ามามาก ซึ่งเป็นช่วงที่มีการแข่งเรือล้านนาประจำปีที่แม่น้ำน่าน ซึ่งในงานลูกเรือกว่า 50 ฝีพาย จะขับเคลื่อนเรือยาวล่องไปตามลำน้ำ โดยมีเสียงเชียร์จากผู้เข้าร่วมงานเป็นแรงเชียร์