ไอคอนสยามเป็นโครงการที่มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอคุณค่าความเป็นไทยสู่สายตาคนทั่วโลก จึงได้จัดสรรพื้นที่พิเศษเพื่อนำเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทยภายใต้ชื่อว่า “ไอคอนคราฟต์ (ICONCRAFT)” แหล่งรวบรวมงานคราฟต์เก๋ ๆ งานหัตถศิลป์ไทยผสมผสานที่นำศิลปะโบราณมาประยุกต์ให้มีความทันสมัย เป็นสิ่งของที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน หรือจะเป็นงานสมัยใหม่แนวโมเดิร์น มีให้เลือกชอปมากมายทั้ง งานช่างโลหะ งานวาด งานปั้น งานไม้ งานทอ งานอาหาร และงานแพทย์แผนไทย ที่จัดแบ่งโซนไว้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมี campus zone สำหรับจัดแสดงและจำหน่ายผลงานของนักเรียนและนักศึกษาให้ได้ทดลองตลาดสินค้าของตนเอง นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมเวิร์กชอป เชิญผู้เชี่ยวชาญงานฝีมือแขนงต่าง ๆ มาสอนให้ผู้ที่สนใจได้ลองสร้างสรรค์งานฝีมือตนเอง นับเป็นห้างสรรพสินค้าแรก ๆ ที่ไม่ได้มีการตกแต่งสวยงามเท่านั้น แต่ยังให้ความรู้สึก ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของความเป็นไทยด้วยเช่นกัน

Time Open

10.00-22.00 น.

Address

299 ถ. เจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

Tel

0 2495 7080 , 0 2495 7000

Website

https://www.iconsiam.com/