Home » กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองแข้

ผ้าไหมย้อมครามของจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นแหล่งที่มีชื่อเสียง ในด้านการผลิตสีครามในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผ้าไหมหรือราชินีแห่งผืนผ้าถูกใช้ในวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยมาอย่างยาวนานและมีการใช้เทคโนโลยีการย้อมสีแบบโบราณ ใช้สีย้อมที่สกัดจากธรรมชาติโดยกระบวนการที่พัฒนาขึ้นจากความรู้ดั้งเดิมของคนในท้องถิ่น สีย้อมครามจากจังหวัดสกลนคร ยังได้รับการจดทะเบียนรับรองเป็นบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไม่เพียงแต่สามารถสร้างสรรค์เนื้อผ้าที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ผ้าไหมย้อมครามและสีธรรมชาติจากจังหวัดสกลนครยังมีการออกแบบ โดยผสมผสานงานฝีมือที่ใช้ทักษะความชำนาญพิเศษของแต่ละกลุ่ม ผสมผสานกับการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตปัจจุบัน เพื่ออนุรักษ์องค์ความรู้แบบดั้งเดิมให้ยังคงอยู่ และเพื่อตอบสนองความต้องการของรูปแบบการดำเนินชีวิตปัจจุบันที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รักษาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบัน

 

ที่อยู่ 21 หมู่ 5 บ้านหนองแข้ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 47280

Tel 083-562-2354

Fax *

เว็บไซด์ www.facebook.com/กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองแข้-จสกลนคร-263613637157366/

อีเมลล์ *

บทความที่เกี่ยวข้อง

รวมที่พัก Eco Friendly ผู้ประกอบสายกรีน ฝากร้านใต้โพสต์นี้

แนะนำ 8 วัดสวย เมืองไทย ท่ามกลางธรรมชาติ

5 น้ำตกสวย สีฟ้าใส เขียวมรกต ในเมืองไทย

Go to Top