Home » ชุมชนบ้านบางพลับ

ชุมชนสีเขียว ชุมชนบ้านบางพลับตั้งอยู่ในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิถีของชุมชนที่มีชีวิตอยู่กับสายน้ำ มีลำคลองต่างๆ รายล้อม และมีแม่น้ำแม่กลองไหลฝ่าน จึงไม่น่าแปลกใจที่จะได้เห็นร่องสวนอุดมไปด้วยต้นมะพร้าว ส้มโอ ลิ้นจี่ มะละกอ และผลไม้อื่นๆ รวมไปถึงพืชผักสวนครัวชนิดต่างๆ อีกมากมาย ทำให้ชาวบ้านบางพลับมีความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ แทบไม่ต้องซื้อหาอาหารที่ไหนเลย

เดิมวิถีการเกษตรของชาวบ้านบางพลับนั้นเป็นแบบต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างดูแลสวนของตนเอง ทำให้ขาดความเข้มแข็งและองค์ความรู้ในการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร จนกระทั่งครูสมทรง แสงตะวัน หนึ่งในชาวบ้านบ้านบางพลับต้องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวิถีการเกษตรพื้นบ้านเหล่านี้ไว้ จึงได้รวบรวมคนในชุมชนโดยใครที่มีความชำนาญเฉพาะด้านให้มาแบ่งปันความรู้กับเพื่อนชาวเกษตรกรด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น การทำปุ๋ยชีวภาพ การปลูกผักผลไม้ปลอดสารพิษ การแปรรูปผลไม้ เป็นต้น จนในที่สุดได้มีการจัดตั้งเป็น “ศูนย์เรียนรู้มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม” ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพสูงกลายเป็นชุมชนต้นแบบมีเกษตรจากต่างถิ่นเข้ามาศึกษาและและเปลี่ยนวิชาความรู้มากมาย ด้วยความเข้มแข็งนี้ ทำให้ชุมชนบ้านบางพลับได้รับการยกย่องให้เป็นชุมชนสีขาว และได้รับรางวัลชุมชนดีเด่นด้านการท่องเที่ยวในปี 2550 รางวัลยอดเยี่ยมประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคกลางในปี 2551 รางวัลยอดเยี่ยมประเภทแหล่งท่องเที่ยวชุมชนภาคกลางในปี 2553

ที่อยู่ 9/4 หมู่ 4 ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120

Tel 081-274-4433 , 034-761-985

Fax 034-761-985

เว็บไซด์ www.facebook.com/WelcometoBanBangPhlap/

อีเมลล์ sangtawan4433@gmail.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

รวมที่พัก Eco Friendly ผู้ประกอบสายกรีน ฝากร้านใต้โพสต์นี้

แนะนำ 8 วัดสวย เมืองไทย ท่ามกลางธรรมชาติ

5 น้ำตกสวย สีฟ้าใส เขียวมรกต ในเมืองไทย

Go to Top