บ้านจำรุง

เป็นโอกาสดีที่จะได้ลองปลีกตัวจากชีวิตที่เร่งรีบและวุ่นวายมาสู่โหมดของความเรียบง่าย ปล่อยให้โลกหมุนช้า ๆ แล้วใช้เวลาไปกับการเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิถีที่นำไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขของสังคม ความมั่นคงในชีวิต และการพึ่งพาตนเองได้ในแบบฉบับชาวบ้านแท้ ๆ ที่มหาลัย’บ้านนอก

ความรู้นอกตำราจาก “ครูชาวบ้าน” ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับเมื่อมาเยือนบ้านจำรุงนั้นมาจากการร่วมทำกิจกรรม มีทั้งที่ดูเรียบง่ายคล้ายกับวิถีชีวิตธรรมดา ๆ อย่างเข้าสวนไปเก็บผักพื้นบ้านมาปรุงอาหารสุขภาพ นั่งรถรางหรือสามล้อพ่วงออกไปชมสวนเกษตรอินทรีย์ไร้สารเคมีแบบชาวบ้าน ดูสวนตัวอย่างการปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง ไปจนถึงการเรียนรู้ผ่านการพบปะพูดคุยกับเหล่าชาวบ้านที่ได้รวมตัวกันเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ อย่างเช่น ธนาคารขยะที่สามารถแปรขยะเป็นเงินไปฝากธนาคาร หรือเป็นปุ๋ยเพื่อใช้ประโยชน์ต่อ มีธนาคารต้นไม้ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการปลูกต้นไม้ การดูแลรักษา และจัดการผลผลิตให้กับชุมชนตามแนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน กลุ่มตีมีด และกลุ่มชาวสวนยางพาราอาชีพหลักของที่นี่ที่อาจจะได้โอกาสดีลองจับมีดออกไปกรีดยางด้วยตัวเอง

นอกจากเลือกเรียนรู้กับกลุ่มต่าง ๆ ของคนในชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ เติมเต็มรับความประทับใจและรอยยิ้มแล้ว ก็ยังสามารถพักผ่อนค้างคืนได้ที่บ้านจำรุงโฮมสเตย์เพื่อสัมผัสอย่างใกล้ชิดธรรมชาติได้ด้วย

ก่อนเดินทางกลับนักท่องเที่ยวสามารถช่วยอุดหนุนผลิตผลปลอดสารพิษของท้องถิ่น ซื้อพืชผัก สมุนไพรพื้นบ้าน หรือผลไม้ตามฤดูกาล อย่างเช่น มังคุด เงาะ สละ แก้วมังกร มะยงชิด ลองกอง สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน อย่างน้ำปลา น้ำพริกกะปิ ทุเรียนทอด ฯลฯ เพื่อช่วยสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดการหมุนเวียน สร้างความยั่งยืนให้กับชาวชุมชนแห่งนี้ต่อไป

กิจกรรมไฮไลต์

 • สัมผัสกับวิถีท้องถิ่นที่เรียบง่ายและเป็นสุข ภายใต้การดำเนินชีวิตแบบพอเพียง
 • ออกไปทำกิจกรรมกับกลุ่มชาวบ้าน กลุ่มธนาคารขยะ กลุ่มธนาคารต้นไม้ กลุ่มตีมีด และกลุ่มสวนยาง
 • อุดหนุนผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน สนับสนุนความยั่งยืนของเศรษฐกิจภายในชุมชน

ช่วงเวลาที่เหมาะสม

 • แนะนำให้มาในช่วงเดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงหน้าผลไม้ของภาคตะวันออก
 • ประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี จะจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีเมืองระยอง มีขบวนแห่รถประดับด้วยผลไม้ การประกวดผลไม้ ประกวดธิดาชาวสวนผลไม้ การจำหน่ายผลไม้และผลิตภัณฑ์จากอาหารทะเล
 • ในวันที่ 26 มิถุนายน ณ บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง มีพิธีสักการะอนุสาวรีย์สุนทรภู่ มีการจัดนิทรรศการผลงานของสุนทรภู่
 • ในช่วงวันเพ็ญเดือนสิบสอง ณ วัดปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ในงานจัดให้มีการห่มผ้าพระเจดีย์กลางน้ำ การแข่งขันเรือยาว

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

 • สวนพฤกษศาสตร์ระยอง  (แผนที่)

  เวลา 08.30-16.30 น.

 • หาดแหลมแม่พิมพ์  (แผนที่)

 • ห้องเรียนธรรมชาติระบบนิเวศป่าชายเลน เนินฆ้อ  (แผนที่)

  เวลา 08.30-17.00 น. (ปิดวันเสาร์-วันอาทิตย์)

 • อนุสาวรีย์สุนทรภู่ (แผนที่)

 • ตลาดเกาะกลอย (แผนที่)

  เวลา 08.00-19.30 น.

ติดต่อ

บ้านจำรุง 

 • 08 4566 3393, 08 6147 8420, 08 7581 5691

 • บ้านจำรุง.com

 • หมู่บ้านจำรุง ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง