บ้านเนินฆ้อ

จังหวัดระยองตั้งอยู่ภาคตะวันออกจึงมีพื้นที่ติดทะเลเป็นบริเวณกว้าง ชุมชนชาวประมงท้องถิ่นจึงมีอยู่หลายแห่ง แต่ความน่าสนใจของชุมชนบ้านเนินฆ้อ คือการร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนจนพลิกฟื้นพื้นที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ได้อีกครั้ง

หมู่บ้านเนินฆ้อเคยไปปรากฏอยู่ในเนื้อหาของนิราศสุนทรภู่ว่า “บ้านพงฆ้อ” เนื่องจากบริเวณหมู่บ้านนี้มีต้นฆ้อที่ใช้มุงหลังคาขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก จนถึงปี 2457 ก็มีการตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่ เปลี่ยนจากคำว่า “พง” มาเป็น “เนิน” จึงได้ชื่อว่า “ตำบลเนินฆ้อ” ซึ่งชาวบ้านแถบนี้ได้ทำการประมงมาโดยตลอดจนเมื่อปี 2540 บ้านเนินฆ้อได้เจอปัญหาน้ำเสีย ดินเค็ม สัตว์น้ำร่อยหรอจนแทบทำมาหากินกันไม่ได้ จึงเกิดการวมตัวจัดตั้งกลุ่มเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขึ้นมา เพื่อกลับมาดูแลท้องทะเลในวิธีเป็นมิตรกับธรรมชาติ จนประสบผลสำเร็จและเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชม พร้อมสร้างรายได้อีกทางให้กับชุมชนอีกด้วย

นักท่องเที่ยวที่มาบ้านเนินฆ้อจะได้เรียนรู้วิถีชาวประมงพื้นบ้าน ชาวบ้านในท้องถิ่นจะพาไปสำรวจในชุมชนทำขนมโบราณหารับประทานอย่างขนมนิ่มนวลให้ชิม พาชมนิทรรศการให้ความรู้ในเรื่องการทำประมงตามฤดูกาล พร้อมพาเยี่ยมชมโครงการธนาคารปู ให้นักท่องเที่ยวได้ปล่อยลูกปูคืนสู่ธรรมชาติเพื่อขยายพันธุ์กันต่อไป ได้เรียนรู้การทำบ้านปลาจากเชือกจากยางรถยนต์ อีกทั้งมีผลิตภัณฑ์ที่ชาวชุมชนทำเองวางขายให้ซื้อกลับบ้านเป็นของฝากกันได้ แต่ก่อนจะมาบ้านเนินฆ้อควรติดต่อประสานงานกับคนในท้องที่ไว้ล่วงหน้าทางชุมชนจะเตรียมผู้นำเที่ยวไว้คอยดูแลและให้ความรู้

กิจกรรมไฮไลต์

 • ชมนิทรรศการให้ความรู้เรื่อง “ทำประมงตามฤดูกาล”
 • ร่วมกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาทิ ทำบ้านปลา ธนาคารปู และทำปะการังเทียม ฯลฯ
 • ซื้อผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนบ้านเนินฆ้อที่ผลิตเอง อาทิ เสื่อกก กะปิ และน้ำปลา ฯลฯ

ช่วงเวลาที่เหมาะสม

 • สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล
 • ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก เปิดเวลา 08.30-16.30 น.

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

 • สะพานรักษ์แสม (แผนที่)

 • ชายหาดทุ่งคา (แผนที่)

 • ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านจำรุง (แผนที่)

 • อุทยานแห่งชาติแหลมสน (แผนที่)

  เวลา 08.00-16.30 น.

 • เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ทุ่งโปรงทอง (แผนที่)

  เวลา 06.00-19.00น.

ติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ

 • 0 3803 7611-12

 • www.neunkho.go.th

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง