อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

ที่นี่เป็นป่าสงวนผืนใหญ่ที่เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวศรี มีความอุดมสมบูรณ์ของทั้งพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ มากมาย ที่นี่ยังเป็นป่าต้นน้ำลำธารที่เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าขนาดใหญ่หลายชนิด เช่น กระทิง ช้างป่า วัวแดง กวาง นกชนิดต่าง ๆ หรือผีเสื้อนานาพันธุ์ จนมีผู้ขนานนามว่า กุยบุรี ซาฟารีเมืองไทย เพราะนักท่องเที่ยวนั้นจะมีโอกาสได้ชมทั้งพรรณไม้        และสัตว์ป่านานาชนิดเหล่านี้อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะบริเวณดินโป่งที่สัตว์ป่าต่าง ๆ นั้น จะมารวมตัวกันในช่วงเย็น

อุทยานแห่งชาติกุยบุรีมีพื้นที่กางเต็นท์หรือจะเลือกพักที่หมู่บ้านรวมไทย เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวอยู่ส่องสัตว์ในช่วงค่ำได้ แต่ก็ต้องตระหนัก และเคารพวิถีตามธรรมชาติของสัตว์เหล่านี้คือไม่ควรเข้าใกล้เกินไป ไม่ควรส่งเสียงดัง ไม่ควรแต่งกายฉูดฉาด ไม่ควรใช้กล้องที่มีแฟลช และห้ามให้อาหารสัตว์โดยเด็ดขาด นักท่องเที่ยวก็จะได้รู้จักการเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เคารพซึ่งกันและกัน และให้รู้ว่าเป็นเพียงผู้ที่เข้ามาเฝ้าดู และจะไม่ได้ทิ้งอะไรหรือเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งดั้งเดิมในธรรมชาติที่ดีงามเหล่านี้

อุทยานยังจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวทำโป่งเทียม ทำฝายระบายน้ำ และทำแปลงหญ้า เพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่า เพื่อไม่ให้สัตว์ป่าเข้าไปบุกรุกพื้นที่ชาวบ้าน ไปกินพืชผลทางการเกษตรตามที่เคยเป็นข่าวในอดีตดปัญหาการกระทบกระทั่งกันของแง่มุมการอนุรักษ์ป่าและการทำกินของชาวบ้านในพื้นที่รอยต่อกับป่าซึ่งจะทำให้ป่าและชาวบ้านอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

กิจกรรมไฮไลต์

 • ชมทั้งพรรณไม้ และสัตว์ป่านานาชนิด
 • ศึกษาระบบนิเวศป่าสงวนผืนใหญ่ที่เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวศรี
 • ทำกิจกรรมด้านอนุรักษ์ และฟื้นฟูระบบนิเวศ อาทิ ทำโป่งเทียม ทำฝายระบายน้ำ และทำแปลงหญ้า ฯลฯ

ช่วงเวลาที่เหมาะสม

 • สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล ช่วงเวลาเข้าป่าและเหมาะแก่การส่องสัตว์ เวลา 15.00-18.00น.

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

 • อ่างเก็บน้ำยางชุม (แผนที่)

 • อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด (แผนที่)

  เวลา 08.00-15.30 น.

 • ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน สิรินาถราชินี (แผนที่)

  เวลา 08.30-16.30 น.

 • หาดแหลมศาลา (แผนที่)

ติดต่อ

ศูนย์บริการข้อมูล อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

 • ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • 0 3251 0453, 08 1776 2410, 08 1776 2410 หรือเจ้าหน้าที่ 08 6628 8872

 • kuiburinp.thailand

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง