เกาะหมาก

เกาะหมาก จังหวัดตราด เป็นเกาะที่มีธรรมชาติสวยงามอยู่ในทะเลฝั่งอ่าวไทย มีความอุดมสมบูรณ์และมีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ นักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อนกันมากมาย ดังนั้น ทั้งผู้ประกอบการและชาวบ้านจึงอยากดูแลเกาะแห่งนี้ให้สวยงามไปนาน ๆ จึงเกิดการรวมตัวเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมบนเกาะให้มีความยั่งยืน เพื่อให้ทั้งคนและทั้งธรรมชาติอยู่อาศัยร่วมกัน                       อย่างเกื้อกูล

นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเกาะหมาก จะได้เรียนรู้วิธีการเที่ยวแบบ Low Carbon ถือเป็นสิ่งใหม่สำหรับผู้คุ้นเคยกับการเที่ยวแบบปกติ การเที่ยวแบบนี้จะเน้นการปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศให้น้อยที่สุด สร้างขยะ ให้น้อยที่สุด และใช้พลังงานต่าง ๆ ให้น้อยที่สุด ทั้งชาวบ้านและนักท่องเที่ยว ก็จะช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรทั้งสองฝ่าย

กิจกรรมบนเกาะจึงเน้นการปลูกจิตสำนึกให้ผู้มาเที่ยวเข้าใจ และรู้สึกหวงแหนธรรมชาติแบบเดียวกับที่คนบนเกาะหวงแหน เช่น มีการทำจิตอาสาเก็บกวาดขยะ ช่วยทำความสะอาดท่าเทียบเรือ บนเกาะไม่มี ร้านสะดวกซื้อ ไม่มีผับบาร์แบบเกาะอื่น ๆ มีการสอนปลูกผักและรดน้ำผักจากระบบน้ำหยดที่ใช้พลังงานโซล่าเซลล์ เศษอาหารที่กินเหลือก็จะถูกนำมาทำเป็นปุ๋ยใส่แปลงผัก เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเรียนรู้การสอยมะพร้าว พร้อมแปรรูปในแบบต่าง ๆ และยังมีกิจกรรมอีกหลายอย่าง ที่ผู้มาเยือนเกาะจะได้เรียนรู้เรื่องความยั่งยืนผ่านชาวชุมชนบนเกาะหมากแห่งนี้

กิจกรรมไฮไลต์

  • ทดลองเที่ยวแบบ Low Carbon ด้วยการงดสร้างขยะและประหยัดพลังงานทุกรูปแบบ
  • ชมวิถีชีวิตชาวเกาะหมากด้วยการขี่จักรยาน และแวะอุดหนุนสินค้าท้องถิ่น
  • กิจกรรมปล่อยเต่า ปลูกข้าว เก็บผัก ทำผ้ามัดย้อม ฯลฯ

ช่วงเวลาที่เหมาะสม

  • สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล แนะนำเดือนธันวาคม-เดือนมีนาคม (ในฤดูฝนสามารถทำกิจกรรมอื่นทดแทนได้)

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

ติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

  • เลขที่ 34/2 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

  • 0 3951 0748

  • www.kohmaksao.go.th

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง