บ้านเมืองปอน

บ้านเมืองปอนเป็นชุมชนเล็ก ๆ กลางหุบเขาที่มีอายุมากกว่าร้อยปี แม้การเวลาจะผ่านไปมากมายและโลกจะหมุนไปเร็วแค่ไหน แต่ที่นี่ยังคงรักษาวิถีชีวิตชุมชนชาวไทยใหญ่ ไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสนิยมภายนอก ทำให้ก่อเกิดเป็นเอกลักษณ์สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน ซึ่งจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยใหญ่ สัมผัสวิถีชาวบ้านที่อยู่อย่างเรียบง่าย ปลูกข้าวรอบบ้าน ปลูกพืชผักสวนครัวกินเอง ทำหัตถกรรมใช้เองภายในครัวเรือนและชุมชน เช่นการทำเชือกหมวก การทำเสื้อผ้าแบบชาวไทยใหญ่ใส่เอง

ในเทศกาลงานประเพณีต่าง ๆ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับวิถีชาวไทยใหญ่ สวมหมวกกุ๊บไต ปักฉลุลายเสื้อไต ขายดอกเอื้องตึงกันดู การมาเยือนที่นี่ยังจะมีโอกาสให้ได้ลองการนวดแผนโบราณแบบชาวไทยใหญ่ ชิมข้าวปุ๊ก ขนมท้องถิ่น ภูมิปัญญาและประเพณีต่าง ๆ ของชาวไทยใหญ่ที่บ้านเมืองปอนล้วนสะท้อนมาจากวิถีชีวิตประจำวันหลังทำนา ผู้คนที่นี่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย จนกลายมาเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน นักท่องเที่ยวที่มาเยือนและได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ชุมชนนั้นมีแรงกระตุ้นที่จะรักษาประเพณี วิถีและภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์เหล่านี้ต่อไป อันเป็นการช่วยสร้างความยั่งยืนให้แก่ชาวชุมชนไทยใหญ่เล็ก ๆ กลางหุบเขาที่ขุนยวมแห่งนี้

กิจกรรมไฮไลต์

  • สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนชาวไทยใหญ่ที่มีความเรียบง่าย ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสนิยม
  • เที่ยวงานประเพณีที่มีคุณค่าสำไหรับชาวไทยใหญ่
  • ชิมข้าวปุ๊ก อาหารจากวัฒนธรรมพื้นเมือง
  • ทดลองการนวดแผนโบราณแบบชาวไทยใหญ่

ช่วงเวลาที่เหมาะสม

  • แนะนำฤดูหนาว กลางเดือนตุลาคม-กลางเดือนกุมภาพันธ์
  • ควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทาง

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

ติดต่อ

บ้านเมืองปอน

  • เลขที่ 6 หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58140

  • 0 5368 4644

  • การท่องเที่ยวโดยชุมชน-ชุมชนบ้านเมืองปอน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง