นครเชียงใหม่โบราณ

เป็นความวิจิตรล้ำค่าอย่างที่ไม่อาจเปรียบเทียบกับที่ใดได้เลยสำหรับศิลปวัฒนธรรมของนครเชียงใหม่ ราชธานีเก่าแก่แห่งอาณาจักรล้านนา ที่แม้ว่าโลกจะหมุนไปไกล สีสันแห่งวิถีความเจริญสมัยใหม่ได้เข้ามามีบทบาท แต่เมืองเชียงใหม่แห่งนี้ยังมีวัฒนธรรมล้านนาดั้งเดิมให้สัมผัสในแทบทุกตรอกซอกซอย เป็นเสน่ห์เฉพาะตัวที่ยั่วยวนใจนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยือน

ทั้งวัดและโบราณสถานกว่า 300 แห่งในเชียงใหม่ ยังคงสมบูรณ์ด้วยอัตลักษณ์ที่ชัดเจน เพราะเจ้านครและชาวเมืองให้ความสำคัญกับการดูแล ตลอดจนบูรณะซ่อมแซมให้คงความงดงามอยู่ดังเดิมสืบมา อย่างที่วัดเชียงมั่นซึ่งเก่าแก่ที่สุดด้วยอายุกว่า 700 ปี ยังคงมีเจดีย์ฐานช้างล้อม ที่ยอดปิดทองจังโกอย่างสถาปัตยกรรมล้านนา เช่นเดียวกับที่วัดโมฬีโลกก็มีเจดีย์ทรงปราสาท และวิหารไม้สักที่ทั้งงามด้วยลายแกะสลัก ทั้งแปลกตาด้วยการประดับกระจกสีตรงหน้าบัน

ทางด้านวัดพระสิงห์วรวิหารนอกจากเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ (พระสิงห์) ศิลปะเชียงแสนโบราณที่ศักดิ์สิทธิ์คู่แผ่นดินล้านนาแล้ว ภายในวิหารลายคำ ก็มีจิตรกรรมเรื่องสุพรรณหงส์และสังข์ทองซึ่งพบได้ที่นี่ เพียงแห่งเดียว ไม่ไกลจากกันที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารก็ปรากฎฐานเจดีย์ขนาดมหึมาที่สะท้อนการเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของเชียงใหม่มาก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวทำให้ยอดเจดีย์พังทลายลง และไม่กล่าวถึงไม่ได้ ก็คือวัดพันเตา ที่มีที่มาของชื่อจากการเป็นแหล่งสร้างเตาหล่อพระนับร้อยนับพันเตา คนเชียงใหม่ออกเสียงเรียกว่าวัด “ปันเต้า” (พันเท่า) สอดคล้องกับความหมายว่ามาทำบุญเพียงหนึ่งครั้งจะได้บุญกลับไปเป็นพันเท่าด้วย แม้จะกล่าวได้เพียงส่วนน้อย แต่ก็ล้วนเป็นความใส่ใจประณีตงดงามแบบล้านนาที่ชัดเจนด้วยกันทั้งสิ้น

หากอยากลึกซึ้งกับเชียงใหม่ให้มากขึ้นก็ต้องไม่พลาดโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา ที่ทำให้ “ล้านนามีชีวิต” ด้วยการที่คนท้องถิ่นเจ้าของภูมิปัญญาเข้ามามีส่วนร่วมจัดการแหล่งท่องเที่ยว ชักชวนนักท่องเที่ยวให้ร่วมทำกิจกรรม อาทิ การเขียนอักษรล้านนา ศิลปะการทำโคมและตุง หัตถกรรมจักสาน งานแกะสลัก การดุนโลหะ การหล่อพระ การทำเครื่องเขิน ดนตรีพื้นเมือง การฟ้อนรำ และการทำอาหารเหนือ ฯลฯ การมีโอกาสลงมือทำนี้เอง ที่จะทำให้นักท่องเที่ยวตระหนักได้ถึงคุณค่าอย่างแท้จริง และเป็นแรงบันดาลใจในการช่วยอนุรักษ์ หรือที่ประตูท่าแพซึ่งชัดเจนในความเป็นสตรีทไลฟ์สมัยใหม่ แต่ก็ไม่ทิ้งศิลปวัฒนธรรมของเชียงใหม่ เห็นได้ชัด จากถนนคนเดินทุกวันอาทิตย์ที่ชาวเมืองต่างนำสินค้าพื้นเมืองมาวางขายให้นักท่องเที่ยวได้อุดหนุน สร้างเป็นรายได้ให้กับชุมชน ทั้งยังมีการแสดง  ร้อง รำ ฟ้อน ที่ผู้มาเยือนสามารถร่วมสนุกได้ด้วย

กิจกรรมไฮไลต์

 • ลองจัดทริปเที่ยวเชียงใหม่ด้วยการนั่งรถไฟสู่เชียงใหม่ และปั่นจักรยานรอบเมือง ตามแนววิถีการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ช่วยลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
 • สัมผัสบรรยากาศสุดประทับใจในช่วงวันสำคัญ และร่วมสืบงานประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่น

ช่วงเวลาที่เหมาะสม

 • สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล
 • ถนนคนเดินท่าแพ เปิดวันอาทิตย์ เวลา 17.00-22.00 น.
 • โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา จัดช่วงเดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคมของทุกปี เปิดทำการวันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

 • พระตำหนักดาราภิรมย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (แผนที่)

  เวลา 09.00-17.00 น.

 • พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์  (แผนที่)

  เวลา 08.30-15.30 น.

 • วัดพระธาตุดอยสุเทพ  (แผนที่)

  เวลา 08.30-16.30 น.

 • Rustic and Blue The Farm Shop   (แผนที่)

  เวลา 08.30-21.30 น.

 • โหล่งฮิมคาว ชุมชนงานศิลปะและงานคราฟต์  (แผนที่)

  เวลา 09.00-14.00 น.

ติดต่อ

นครเชียงใหม่โบราณ

 • ททท. สำนักงานเชียงใหม่ เลขที่ 105/1 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

 • 0 5324 8604-5

 • TAT Chiang Mai

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง