หลาย ๆ คน น่าจะเคยได้ยินคำว่า ‘Low Carbon Tourism’ หรือ การท่องที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ ซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ที่หลาย ๆ ประเทศเริ่มรณรงค์ให้หันมาเที่ยวในรูปแบบนี้กันมากขึ้น โดยคอนเซ็ปต์ของ Low Carbon Tourism คือ การท่องเที่ยวในรูปแบบที่ช่วยกันลดการปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนให้ได้มากที่สุด

ในประเทศไทยของเราเริ่มมีโครงการเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำอยู่หลากหลายพื้นที่ เช่น ทางองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันวิจัยรูปแบบการท่องเที่ยวยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดตราด และพบว่าสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ถึง 56% จากการจัดกิจกรรมซึ่งก่อให้เกิดคาร์บอนต่ำทั้ง การปั่นจักรยานและพายเรือคายัคที่เกาะหมาก, ปล่อยลูกเต่าลงทะเลที่เกาะขาม, ปลูกปะการังที่เกาะหวาย, ยิงเมล็ดพืชปลูกป่า, เล่นน้ำตกที่เกาะกูด รวมถึงรับประทานอาหารที่เน้นการใช้วัตถุดิบท้องถิ่น

ผลลัพธ์จากการนำร่องจัดกิจกรรมท่องเที่ยวแบบ Low Carbon ในจังหวัด ตราด ทำให้สามารถนำมาปรับใช้เป็นแนวทางที่ไม่ว่าจะจัดทริปไปจังหวัดไหน ท่องเที่ยวไปยังสถานที่ใด ก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำได้ด้วย 4 วิธีการดังนี้

  1. ไม่สนับสนุนการใช้โฟม หรือ พลาสติก Green Heart

ลดการใช้อุปกรณ์ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง และหันมาเลือกใช้อุปกรณ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ เพื่อลดขยะ พลาสติก และโฟม รวมถึงลดปัญหาการทิ้งขว้างขยะ

2. จัด Route Trip เป็นแนวท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (เดิน, ปั่นจักรยาน, พายเรือ) Green Activity

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กำลังเป็นอีกหนึ่งเทรนด์การท่องเที่ยวที่เป็นนิยม โดยเฉพาะการปั่นจักรยานเที่ยวชมวิว หรือชมเมือง สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน ได้เที่ยวชมสิ่งสวยงาม แถมยังได้ออกกำลังกายด้วย นอกจากได้ความสุข ได้สุขภาพที่ดีแล้ว ยังได้ #เที่ยวใส่ใจ สิ่งแวดล้อมอีกด้วย เพราะเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไปในตัวนั่นเอง

3. ลิ้มรสอาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่น Green Community

จากการร่วมกันวิจัยขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พบว่า การเลือกรับประทานอาหารที่เน้นการใช้วัตถุดิบท้องถิ่น เป็นหนึ่งวิธีที่สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ แถมอาหารที่ได้รับประทานนั้นก็มีรสชาติอร่อยจับใจ เพราะมีวัตถุดิบที่สดใหม่ ไร้สารเคมีเป็นผลดีต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค

4. เลือกพักที่โรงแรมสีเขียว Green Service

โรงแรมสีเขียว ไม่ได้หมายถึงโรงแรมที่มีตัวอาคารเป็นสีเขียว หรือโรงแรมที่อยู่ท่ามกลางแมกไม้ ป่าเขา โอบล้อมด้วยธรรมชาติ แต่หมายถึงโรงแรมที่เน้นให้การบริการที่ยึดหลัก “ความยั่งยืน” และ “ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยโรงแรมสีเขียวมักจะมีวิธีในการทำธุรกิจที่ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ลดปัญหาขยะ และลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

มาเริ่มต้นสร้างโลกสีเขียวด้วยตัวเราผ่านการท่องเที่ยวแบบ Low Carbon Tourism ที่ไม่ว่าใครก็สามารถทำได้ เพื่ออนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยงาม ใช้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น #เที่ยวใส่ใจ แบบนี้ไปด้วยกัน