ดิบดี สตูดิโอ

ชุมชนคนรักงานคราฟต์ หรือ Craft Community สำหรับเติมความสุข บอกเล่าตัวตนผ่านงานคราฟต์ กับเวิร์กชอปที่รวมทั้งความสนุก ความรู้

By |2019-07-30T00:00:00+00:00กรกฎาคม 30th, 2019|Green Main Course|0 Comments

วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว

เมื่อท้องฟ้าในยามพลบค่ำถูกระบายเป็นสีน้ำเงินคราม ภาพจิตรกรรมเรืองแสงของต้นกัลปพฤกษ์ที่อยู่บนผนังด้านหลังของอุโบสถ จะเรืองรองฉายแสงสีเขียวสดใสในยามค่ำคืน

By |2019-07-30T00:00:00+00:00กรกฎาคม 30th, 2019|Green Main Course|0 Comments

ชุมชนบ้านช้างทูน

เรียนรู้วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และหัวใจนักอนุรักษ์ของชนเผ่า “ชาวชอง” บ้านช้างทูน ชุมชนที่มุ่งนำเสนอวิถีถิ่นและวัฒนธรรมการพึ่งพาธรรมชาติ ในรูปแบบของนิเวศพิพิธภัณฑ์

By |2019-07-30T00:00:00+00:00กรกฎาคม 30th, 2019|Green Main Course|0 Comments

ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2

ที่นี่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับป่าชายเลน แหล่งศึกษา สำรวจ วิจัย พัฒนานวัตกรรมในการจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล

By |2019-07-30T00:00:00+00:00กรกฎาคม 30th, 2019|Green Appetizer|0 Comments

บ้านแม่กำปอง

หมู่บ้านเล็ก ๆ ในป่าใหญ่ ที่มีลำธารไหลพาดผ่าน และอากาศเย็นสบายตลอดปี เปิดต้อนรับผู้คนให้เข้ามาค้นหาความสุขเรียบง่าย สัมผัสวิถีชีวิตเนิบช้าของชาวบ้านที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติ

By |2019-07-30T00:00:00+00:00กรกฎาคม 30th, 2019|Green Appetizer|0 Comments

พิพิธภัณฑ์บ้านเรือนไทยของจิม ทอมป์สัน

เรือนไทยไม้สักที่งดงามถูกโอบล้อมด้วยความร่มรื่นของต้นไม้ เป็นกำแพงธรรมชาติที่กั้นความอึกทึกจากภายนอกได้อย่างดี คงไว้แต่ความสงบของพิพิธภัณฑ์

By |2019-07-30T00:00:00+00:00กรกฎาคม 30th, 2019|Green Appetizer|0 Comments

ย่านวัดเกต

เดินเที่ยวย่านการค้าเก่าแก่ของเชียงใหม่รอบวัดเกตการาม ที่เต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนสุดวินเทจตลอดสองฝั่งถนน เป็นสถาปัตยกรรมทรงคุณค่าที่ผสมผสานความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้ง

By |2019-07-30T00:00:00+00:00กรกฎาคม 30th, 2019|Green Main Course|0 Comments

ฟาร์มโชคชัย

ฟาร์มโชคชัยมีความเชื่อว่า การสร้าง “โลกสีเขียว” ต้องเริ่มมาจาก “ดิน” เมื่อดินดี ต้นไม้ก็จะเจริญงอกงาม เป็นต้นกำเนิดของการสร้าง “จิตสำนึกที่ดี” และยังเป็นจุดเริ่มต้นของความงดงามที่งอกเงยขึ้นในสังคมเช่นกัน

By |2019-07-30T00:00:00+00:00กรกฎาคม 30th, 2019|Green Main Course|0 Comments

ชุมชนบ้านไม้รูด

สูดกลิ่นไอทะเลให้ชุ่มฉ่ำ สัมผัสวิถีประมงพื้นบ้านในชุมชนที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกันอย่างเข้มแข็ง จนก้าวสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

By |2019-07-30T00:00:00+00:00กรกฎาคม 30th, 2019|Green Main Course|0 Comments

เรือนนวดหัตถาธารา

จัดชั่วโมงผ่อนคลาย สบายตัวไปกับการนวดไทยบนเรือนวดหัตถาธารา ศาสตร์แห่งการบำบัดในรูปแบบใหม่ด้วยการลองมาสัมผัสประสบการณ์ล่องเรือแท็กซี่ในสมัยโบราณ

By |2019-07-30T00:00:00+00:00กรกฎาคม 30th, 2019|Green Main Course|0 Comments
Go to Top