WELCOME GREETING
ในเดือนนี้คนที่อยากสัมผัสความงามของของทุ่งกระเจียว ก็ไม่ควรพลาด ขอเชิญชวนให้มากันที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิตและ อุทยานแห่งชาติไทรทอง อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ นอกจากชมทุ่งกระเจียวหลากสีบนผืนป่าแล้ว ที่นี่ยังมีป่าหินล้านปีความอัศจรรย์จากฝีมือของธรรมชาติ การชมธรรมชาติ ณ จุดชมวิว ทดสอบความกล้าบนผาหำหด รวมถึงกิจกรรมพิเศษ ทั้งขบวนแห่ ดนตรี ของ เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม ที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 ซึ่งจะจบในวันที่ 31 สิงหาคม 2557นี้
LOGIN FORM
EMAIL/LOGIN :
PASSWORD/PWD :
เว็บไซต์รวมแนวคิดที่นำไปสู่การปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและ
ข้อมูลในเรื่องของการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งที่โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร และสปา หรือการบำบัดแนวแพทย์
แผนไทย ฯลฯ ที่เน้นในเรื่องของการบริการ การบริหารในเชิงสิ่งแวดล้อม หรือ เน้นความเป็นธรรมชาติ
Location : เชียงใหม่
ถ้าคุณเป็นอีกคนที่ดูช่องสารคดีเกี่ยวกับสัตว์โลกแล้วเกิดความรู้สึกอิจฉาเล็กๆ ไทยอิแลแฟนท์โฮมสถานที่ที่จะทำให้คุณได้ใช้ชีวิตร่วมกับสัตว์ใหญ่แบบช้างอย่าง ใกล้ชิด ได้ตลอดทั้งวันในไทยอิแลแฟนท์โฮม
Location : เชียงใหม่
ท่องเที่ยวเกี่ยวกับบ้านผาหมอน หมู่บ้านขนาดกลางตั้งอยู่กลางหุบเขาล้อมรอบ
Sponsor
Our Partner