WELCOME GREETING
ในช่วงท้ายปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวของการท่องเที่ยวไทยดูเหมือนจะคึกคักด้วยกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เติบโตเพิ่มขึ้น ไม่ว่าการวางนโยบายจับตลาดนักท่องเที่ยวรัสเซียให้เพิ่มมากขึ้น เพราะเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพ การเตรียมพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศในพื้นที่ขายแดน อย่าง อำเภอเบตง อำเภอใต้สุดของประเทศไทย ในจังหวัดยะลา ที่จะเชื่อมกับทางมาเลเซีย เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปีหน้า
LOGIN FORM
EMAIL/LOGIN :
PASSWORD/PWD :
เว็บไซต์รวมแนวคิดที่นำไปสู่การปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและ
ข้อมูลในเรื่องของการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งที่โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร และสปา หรือการบำบัดแนวแพทย์
แผนไทย ฯลฯ ที่เน้นในเรื่องของการบริการ การบริหารในเชิงสิ่งแวดล้อม หรือ เน้นความเป็นธรรมชาติ
Location : เชียงใหม่
ถ้าคุณเป็นอีกคนที่ดูช่องสารคดีเกี่ยวกับสัตว์โลกแล้วเกิดความรู้สึกอิจฉาเล็กๆ ไทยอิแลแฟนท์โฮมสถานที่ที่จะทำให้คุณได้ใช้ชีวิตร่วมกับสัตว์ใหญ่แบบช้างอย่าง ใกล้ชิด ได้ตลอดทั้งวันในไทยอิแลแฟนท์โฮม
Location : เชียงใหม่
ท่องเที่ยวเกี่ยวกับบ้านผาหมอน หมู่บ้านขนาดกลางตั้งอยู่กลางหุบเขาล้อมรอบ
Sponsor
Our Partner