Welcome Greeting

      หลายคนอาจเคยผ่านหู ผ่านตากับกิจกรรมท่องเที่ยวจิตอาสา (Voluntourism) มาบ้างแล้ว แต่น้อยคนที่จะเข้าใจความหมายที่แท้จริงของการท่องเที่ยวจิตอาสา ว่ามีลักษณะอย่างไร และอาจสงสัยว่าขณะท่องเที่ยวเราสามารถที่จะทำานอาสาสมัครไปพร้อมกันได้จริงหรือ แนวทางการท่องเที่ยวจิตอาสาสานั้นมีหลายแบบเริ่มตั้งแต่การร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่นปลูกป่า สร้างฝาย การพัฒนาชุมชนอย่างการสร้างหรือซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนต่างๆ  รวมไปถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเช่นการสอนหนังสือ เป็นต้น 
      เห็นไหมว่า แค่การร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือจากนักท่องเที่ยวอย่างเรา สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับสภาพแวดล้อมและสังคมรอบตัวเราได้ดีเลยทีเดียว

Amazing green route

มหัศจรรย์เส้นทางสีเขียว เรียนรู้วิถีชุมชน

เส้นทางตามรอยปราสาทขอมพันปี ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าภูอัคนี วิถีชุมชนพอเพียง

เส้นทางท่องเที่ยวเมืองแห่งสัจจะและไมตรี ธรรมชาติบนสันเขา บ้านเล็กริมโขง วัฒนธรรมไทดำ

เส้นทางท่องเที่ยวชุมชนสีเขียว ล่องคลอง ท่องสวน วิถีแห่งธรรมชาติ

เส้นทางวิถีแห่งความพอเพียง สู่สายน้ำแห่งประวัติศาสตร์

Green
Service

ข้อมูลในเรื่องของการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งที่โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร และสปา หรือการบำบัดแนวแพทย์แผนไทย ฯลฯ ที่เน้นในเรื่องของการบริการ การบริหารในเชิงสิ่งแวดล้อมหรือเน้นความเป็นธรรมชาติ

รายชื่อโรงแรมที่พัก
รายชื่อร้านอาหาร

ดูทั้งหมด

Newsletter

Our Partner