WELCOME GREETING
กลุ่มคนสีเขียวหรือการสร้างกระแสสีเขียว มักจะเกิดขึ้นโดยเริ่มจากคนเล็กๆ กลุ่มน้อยๆ จากจุดสีเขียวก็จะกระจายเป็นชุมชนสีเขียว เมืองสีเขียว และประเทศสีเขียวได้ สิ่งที่จะขับเคลื่อนให้สีเขียวกระจายตัวออกไปเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ได้ต้องอาศัยความตั้งใจจริง ความมุ่งมั่น โดยมีฐานที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จ คือ จิตสำนึกสีเขียว อย่างที่ผ่านมาการได้ไปสัมผัสกับบ้าน ช.ช้างชรา ที่จังหวัดกาญจนบุรี บ้านสำหรับช้างที่ปลดระวางเหล่านี้ก็เกิดจากคนหนึ่งคนกับช้างแก่หนึ่งเชือก ด้วยความใส่ใจและมุ่งมั่นที่อยากจะดูแลช้างให้เขาได้มีความสุขในช่วงปลายของชีวิต ปัจจุบันบ้านช.ช้างชรา นอกจากจะสามารถมีเงินรายได้ในการดูแลช้างชรานับสิบเชือกแล้ว บ้านช.ช้างชราก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะปลูกจิตสำนึกของคนรักช้าง โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวแบบจิตอาสา ที่เราเรียกว่า Volunteer tourism อีกด้วย
LOGIN FORM
EMAIL/LOGIN :
PASSWORD/PWD :
เว็บไซต์รวมแนวคิดที่นำไปสู่การปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและ
ข้อมูลในเรื่องของการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งที่โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร และสปา หรือการบำบัดแนวแพทย์
แผนไทย ฯลฯ ที่เน้นในเรื่องของการบริการ การบริหารในเชิงสิ่งแวดล้อม หรือ เน้นความเป็นธรรมชาติ
Location : เชียงใหม่
ถ้าคุณเป็นอีกคนที่ดูช่องสารคดีเกี่ยวกับสัตว์โลกแล้วเกิดความรู้สึกอิจฉาเล็กๆ ไทยอิแลแฟนท์โฮมสถานที่ที่จะทำให้คุณได้ใช้ชีวิตร่วมกับสัตว์ใหญ่แบบช้างอย่าง ใกล้ชิด ได้ตลอดทั้งวันในไทยอิแลแฟนท์โฮม
Location : เชียงใหม่
ท่องเที่ยวเกี่ยวกับบ้านผาหมอน หมู่บ้านขนาดกลางตั้งอยู่กลางหุบเขาล้อมรอบ
Sponsor
Our Partner