Green Attraction

แหล่งท่องเที่ยวการเกษตร สวนลุงโชค จ.นครราชสีมา

นครราชสีมา

แหล่งท่องเที่ยวการเกษตร
สวนลุงโชค
 
จากความล้มเหลวในการทำพืชไร่ที่ปลูกจำหน่ายเพื่อการเกษตร ลุงโชค หรือโชคดี ปรโลกานนท์ จึงหันมาปลูกเพื่อบริโภคเอง พลิกความล้มเหลวที่เกือบถึงขั้นล้มละลาย ใช้เวลาตรึกตรองคิดถึงสาเหตุแห่งความจริงของชีวิต...
“เงินทองคือมายา ข้าวปลาคือของจริง” ข้อคิดที่ถูกพิสูจน์หลังจากเหตุการณ์นั้น ด้วยการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิมจากการศึกษาทางด้านเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลุงโชคจึงนำความรู้ด้านวนเกษตรเกี่ยวกับไม้หลายระดับทั้งไม้ชั้นบน ชั้นกลาง ชั้นล่าง และเหง้าไม้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยหากใครได้ก้าวเข้ามายังสวนลุงโชค 
ตั้งอยู่บริเวณเขาแผงม้า อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา จะเห็นสวนไผ่ที่เรียงรายอยู่อย่างเป็นระเบียบ นั้นไม่ใช่เพื่อความสวยงามแต่เพื่อยืดหน้าดินและกันลม ที่อาจทำให้เกิดไฟป่าขึ้น และเนื่องจากบริเวณเขาแผงม้าแห่งนี้ มีการถางป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยเป็นจำนวนมาก ลุงโชคจึงเป็นแกนนำในการฟื้นฟูป่าวังน้ำเขียวและเขาแผงม้า ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ จนกลายเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของฝูงกระทิง จวบจนปัจจุบัน
 
สวนแห่งการเรียนรู้เพื่อการพึ่งพาตนเอง
     นอกจากลุงโชคจะเป็นนักฟื้นฟูตัวจริงแล้ว ยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว เยวชน และบุคคลทั่วไปที่รักธรรมชาติเข้ามาสัมผัส แลกเปลี่ยน และศึกษาดูงานในเรื่องการเกษตรที่สอดคล้องกับแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน พื้นที่ภายในสวนถูกแบ่งเพื่อการเรียนรู้ออกเป็นส่วนต่างๆ คือ อาคารเรียนรู้ แหล่งน้ำจากบ่อเก็บกักน้ำ บ่อเลี้ยงปลา แปลงนา สวนผลไม้ผสมผสาน สวนสมุนไพร แปลงปลูกไม้ประดับและเพาะขยายพันธุ์ แปลงปลูกไม้ป่า และยังมีกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องไม้ไผ่ ไม่ใช้สอย ระบบวนเกษตร เรียนรู้สีธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมทำผ้ามัดย้อม เรียนรู้การทำผ้ามัดย้อม เรียนรู้การทำสมุนไพรมาทำลูกประคบ เรียนรู้การเพาะเห็ด และการผลิตก้อนเห็ดเป็นต้น
เดินเที่ยวบนเส้นทางการเกษตร
 
สวนลุงโชค
กิจกรรม 
(๓ ชั่วโมงจนไปถึง ๓ วัน ๒ คืน)
• รู้จักป่าวนเกษตรอย่างยั่งยืน
• เรียนรู้การจัดการระบบนิเวศให้สมดุล
• เลือกซื้อสมุนไพร และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากธรรมชาติ
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
• ที่พัก
• อาหาร
สำหรับค่าบริการ และข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ คุณบริพัตร สุนทร ผู้ประสานงาน
08 1955 3018, 08 1725 1179
 
การเดินทาง 
ใช้เส้นทางลำลูกกา นครนายก ผ่านปราจีนบุรี เข้าอ.วังน้ำเขียว ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๐๔  จนถึงแยกซ้ายบริเวณ กม. ๗๙ ก็ให้เลี้ยวซ้ายแล้วตรงเข้าไปอีกประมาณ ๑๑ กม. เบ็ดเสร็จใช้เวลาประมาณ ๔ ชม. มาถึงสวนลุงโชค
N 14 23 50 E 101 45 03
 
 
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญของจังหวัดนครราชสีมา
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงาน นครราชสีมา 0 4421 3666, 0 4421 3030
ตำรวจทางหลวง 1193, 0 4431 1557
ตำรวจท่องเที่ยว 1155, 0 4434 1777-9
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องที่พักและร้านอาหารในจังหวัดนครราชสีมา 
สามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์