Green Attraction

อมตะ สปริง คันทรี คลับ

ชลบุรี

อมตะ สปริง คันทรี คลับ เป็นสนามกอล์ฟขนาด ๑๘ หลุม ๗๒ พาร์ (72 Par) ออกแบบโดย Lee Schmidt จากทีมงาน Schmidt-Curley Golf Design เริ่มเปิดให้บริการเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘ และเคยเป็นสนามหนึ่งที่ได้รับเลือกให้จัดการแข่งขันในรายการ The Royal Trophy อมตะ สปริง คันทรี คลับ มีกรีนยาวรวม ๗,๔๕๐ หลา บวกกับแรงลมในช่วงสาย นักกอล์ฟสามารถทดลอง การเล่นได้หลากหลาย เพื่อสร้างประสบการณ์การเล่นกอล์ฟที่มีทั้ง ความท้าทายและความเพลิดเพลิน ซึ่งพละก าลังและความแม่นยำ เป็นสิ่งสำคัญส าหรับการเล่นในเก้าหลุมแรก เนื่องจากมีระยะที่ยาว กว่า ส่วนเก้าหลุมหลังเน้นความช านาญกับความแม่นยำ ซึ่งมีระยะ ที่สั้นกว่าแต่ยากกว่า โดยเฉพาะหลุม ๑๗ พาร์ ๓ (Par 3) ๑๔๕ หลา เป็นกรีนลอยน าเพียงแห่งเดียวในเอเชีย