Green Community

หมู่บ้านทุ่งโฮ้ง

แพร่หม้อห้อม เป็นชื่อผ้าย้อมพื้นเมืองสีกรมท่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับเมืองแพร่มานานแล้ว เป็นสิ่งหนึ่งที่ผ้าห้อมฮ่ออม เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็น ถึงความงามทางวัฒนธรรมการแต่งกายของคนเมืองแพร่อย่างแท้จริง บ่งบอกถึงความเป็นชาติพันธุ์ที่มีประวัติศาสตร์ ที่สืบทอดจาก บรรพบุรุษมาอย่างยาวนาน แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาวเมืองแพร่ ซึ่งจะเห็นได้จากชุดการแต่งกายพื้นเมือง ของชาวแพร่ จะนิยมสวมใส่เสื้อผ้าหม้อห้อมโดยการแต่งกายของชายนั้น นิยมสวมเสื้อหม้อห้อมคอกลม แขนสั้น ผ่าอกติดกระดุมหรือใช้สายมัด ลักษณะคล้ายเสื้อกุยเฮงของชาวจีนและกางเกงหม้อห้อมขาก้วย ใช้ผ้าขาวม้ามัดเอว ผ้าหม้อห้อม ใช้ผ้าฝ้ายที่ได้จากการทอย้อมด้วย สีครามที่ได้จากต้นห้อมหรือต้นคราม จะได้ผ้าสีเดียวกันตลอดทั้งผืน ในเมืองแพร่มีแหล่งผลิตที่สำคัญ 3 แหล่งใหญ่ ๆ คือ บ้านพระ หลวง บ้านเวียงทอง และ บ้านทุ่งโฮ้ง ซึ่งหม้อห้อมแพร่โด่งดังไปทั่วประเทศ จนมีคำกล่าวว่า  “ใครมาเมืองแพร่ต้องซื้อ หม้อห้อม”


บ้านทุ่งโฮ้งตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองแพร่ ถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุด ในปัจจุบันการตัดเย็บเสื้อผ้าหม้อห้อม นับได้ว่า สร้างงานและทำรายได้ ให้กับชาวบ้านทุ่ง โฮ้งเป็นอย่างมาก ทำให้หมู่บ้านนี้ประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจดี บ้านทุ่งโฮ้งได้เป็นเขต สุขาภิบาลแห่งหนึ่งของจังหวัดแพร่ ซึ่งมีร้านตัดเย็บเสื้อผ้าหม้อห้อมตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งแต่ละร้านต่างก็มีเครื่องหมายและชื่อร้าน แตกต่างกันออกไป เมื่อเราเริ่มเข้าสู่ตัวเมืองแพร่จะผ่านบ้านทุ่งโฮ่งเราจะได้พบกับถนนสายหม้อห้อม ที่เต็มไปด้วยร้านขายสิ้นค้า หม้อห้อม ตลอดสองข้างทางกว่า 4 กิโลเมตรมีทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า และของที่ระลึกต่างๆ ที่ทำจากหม้อห้อม ดีไซน์มีหลายหลายแบบ ให้เลือกทั้งแบบดั้งเดิมและแบบทันสมัยสวยเก๋ ในราคาไม่แพง

การเดินทาง
บ้านทุ่งโฮ่งห่างจากตัวจังหวัดแพร่ ประมาณ 4 กิโลเมตร การเดินทางสู่ตำบลสามารถใช้เส้นทางหลวง 101 ถนนยันตรกิจโกศล และเดินทางต่ออีก 5 กิโลเมตร
ขอบคุณแหล่งที่มา http://www.paiduaykan.com/province/north/phrae/morhorm.html

ตืดต่อสอบถาม
บ้านทุ่งโฮ้ง แพร่. ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่. ติดต่อ นางบุญมี อ่อนน้อม สมาชิก
สภาเทศบาล โทร. 054-523205. สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง โทร. 054-521835

Most View

ศิลปะบนเซรามิกกลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี

สมุทรสาคร

ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านชนเผ่าม้งบ้านแม่สาใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่

กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง , ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี