Green Community

คลองบางใบไม้และชุมชนคลองร้อยสาย

สุราษฎร์ธานี

      กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เป็นชุมชนที่มีคลองเล็กคลองน้อยนับร้อยสายจึงได้รับการขนานนามว่า "คลองร้อยสาย" ประกอบไปด้วยพื้นที่ 6 ตำบลของอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ได้แก่ตำบลบางใบไม้ บางชนะ คลองฉนาก บางไทร คลองน้อย และบางโพธิ์ อยู่ใกล้ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี โดยใช้เวลาเดินทางจากตัวเมือง 15 นาที เป็นชุมชนชนบทที่แฝงอยู่ใน เมืองและเอกลักษณ์ไทยแบบดั้งเดิม มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและมีธรรมชาติสองฝั่งคลอง ที่เต็มไปด้วยพืชน้ำและต้นจาก ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงและทำสวน การคมนาคมเดินทางได้ทั้งทางบกและทางน้ำ

      กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต.บางใบไม้ จัดว่าเป็นชุมชนที่มีศักยภาพสูงในด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากมีความพร้อมทางด้านทุนทางธรรมชาติที่หลากหลาย เช่น คลองเล็กๆนับร้อยสาย หิ่งห้อยที่อาศัยอยู่รอบต้นลำพู นอกจากนี้ยังมีบ้านโบราณที่มีอายุมากกว่า 200ปีและพระคู่บ้านคือ หลวงพ่อข้าวสุก และอื่นๆอีกมากมาย จากความพร้อมของทรัพยากรที่มีอยู่หลากหลาย และความได้เปรียบของสภาพพื้นที่ ประกอบกับคนในชุมชนเริ่มละทิ้งวิถีชีวิตดั้งเดิมเข้ามาทำงานรับจ้างในเมือง ทำให้แนวคิดที่จะอนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนไว้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น

 

จุดเด่น

สัมผัสบรรยากาศร่มรื่นริมคลอง ล่องเรือชมหิ่งห้อยสองฝั่งแม่น้ำยามค่ำคืน เจ้าของบ้านต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรี สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ในปัจจุบันสามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

การเดินทาง

  • การเดินทางโดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ (ทางหลวงหมายเลข 35) จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 4 โดยผ่านจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร แล้วเข้าสู่เทางหลวงหมายเลข 41 จนถึงสุราษฏร์ธานี แล้วเข้าซอยศรีวิชัย 26 ตรงไปเรื่อยแล้วจะถึงบ้านพักโฮมสเตย์ และทางเรือลงทางท่าหลังเขื่อนแม่น้ำตาปี เจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์จะนำเรือมารับที่ท่าเรือ ซึ่งก่อนการเดินทางเข้าพักสามารถโทรสอบถามข้อมูล และรายละเอียดก่อนการเดินทางกับชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวคลองร้อยสายน้ำตาปี
  • การเดินทางโดยรถสารประจำทาง บริษัทขนส่ง จำกัด เปิดบริการเดินรถระหว่างกรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี ทุกวันใช้เลาในการเดินทาง 11 ชั่วโมง รถออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนราชชนนีรายละเอียดติดต่อโทร. 02-434-5557-8 (รถธรรมดา) และ 02-435-1199,02-435-1200 (รถปรับอากาศ)

 

 กิจกรรมของโฮมสเตย์

การท่องเที่ยวกลางวัน
- สัมผัสวิถีชีวิตของชาวคลองร้อยสายชมการสาธิตการจักรสานงานหัตถกรรม
- นมัสการจากหลวงพ่อข้าวสุก ณ วัดบางใบไม้
- ชิมขนมจากแสนอร่อย และฝึกทำขนมจาก
- อร่อยกับมะพร้าวน้ำหอมและผลไม้นานาชนิดสดจากสวน
- ประทับใจกับลิงแสนรู้ของศูนย์สาธิตการฝึกลิงเพื่อการเกษตร
- เลือกชมและซื้อผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ที่ผลิตจากชุมชน
- เรียนรู้วิถีชีวิตของประมงพื้นบ้าน ด้วยการหาปลาในแม่น้ำตาปี
- ล่องเรือชมปากแม่น้ำตาปี – สักการะกรมหลวงชุมพรอุดมศักดิ์ – ชมป่าชายเลน

การท่องเที่ยวกลางคืน
- นั่งเรือชมหิ่งห้อยนับล้านตัวที่ต้นลำพูสองฝั่งแม่น้ำตาปี


Most View

ศิลปะบนเซรามิกกลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี

สมุทรสาคร

ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านชนเผ่าม้งบ้านแม่สาใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่

กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง , ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี