green service
ข้อมูลในเรื่องของการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งที่โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร และสปา หรือการบำบัดแนวแพทย์แผน ไทย ฯลฯที่เน้นในเรื่องของการ บริการ การบริหารในเชิง สิ่งแวดล้อม หรือ เน้นความเป็นธรรมชาติ

  Green restaurant

ห้องอาหารเบลเจี้ยน เบียร์ คาเฟ่ เกรซแลนด์ - ภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด สปา

ภูเก็ต

รายละเอียด

-

  190 ถนนทวีวงศ์ ตำบลป่าตอง อำเภอป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 83150

  -

  66-7637-0599

  rsvn@phuketgraceland.com

  http://www.phuketgraceland.com

  

รางวัล