Green Tips

แค่ให้ก็ได้รักษ์

01
ก.ค. 2559

กิจกรรมง่ายๆ ที่ทำแล้วสุขใจ ทั้งผู้ให้และผู้รับ

  • มอบความห่วงใยโดยการสร้างบ้านและสาธารณูปโภคเพื่อผู้ประสบภัยธรรมชาติ
  • ส่งต่อรอยยิ้มผ่านการร่วมแรงร่วมใจดูแลแปลงเกษตรอินทรีย์ แหล่งอาหารปลอดสารพิษของชุมชน
  • ให้ความรักแก่ท้องทะเลด้วยการอาสาดูแลแนวปะการังและช่วยสัตว์ทะเล
  • หยิบยื่นความสุขแก่สัตว์ตัวเล็ก ๆ ด้วยการปลูกป่าชายเลน
  • แบ่งปันเสียงหัวเราะกับเด็กๆ ในบทบาทครูอาสา