Green Attraction

สำรับอาหารจีนฮกเกี้ยน (สงขลา-ภูเก็ต)

สงขลา

หาชิมได้ในแหล่งที่มีคนจีนฮกเกี้ยนอาศัยอยู่ เช่น สงขลา ภูเก็ต รูปแบบและรสชาติมีการปรับเปลี่ยน ตามวัตถุดิบและวัฒนธรรมใหม่ที่ผสมกลมกลืน ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารจานด่วน เช่น ยี่หูอั่งฉ่าย คล้ายเย็นตาโฟ ใช้ ยี่หู (ปลาหมึก) และอั่งฉ่าย (ผักบุ้ง) หั่นเป็นท่อน ๆ ลวกใส่หมูแดง มีหมี่กรอบโรย มี่สั้ว หมี่หุ้นปาฉ่าง หมี่ฮกเกี้ยน ก็เป็นอาหารประเภท แป้งของชาวจีนฮกเกี้ยนที่น่าลิ้มลองอีกเช่นกัน