Green Plus

หมู่บ้านกองม่องทะ

หมู่บ้านกองม่องทะ เป็นหมู่แห่งหนึ่งในอ.สังขลบุรีเป็นหมูบ้านทีดำเนินวิธีชีวิติทีเรียบง่ายและเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง สำหรับการท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติยังไม่ค่อยมีคนรู้จักกันมากเท่าไร และมีแหล่งท่องเทียวคือ ล่องแก่งห่วงยาง ล่องแพไม้ไผ่ การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ที่หมู่บ้านแห่งนี้มีแม่น้ำรันตีทีเป็นหัวใจสำคัญของคนที่นี ทีต้องไว้ใช้ อุปโภค บริโภค กันทั้งหมู่บ้าน จึงมีทีมาโครงการปลูกต้นไม้กั้นแนวตลิ่งริมแม่น้ำรันตี เพื่อทำให้น้ำใส่สะอาด ต้นไม้จะดูดซับสิ่งสกปรก ทำให้น้ำใส่ เพื่อให้บริโภคได้

Activity

ปลูกต้นไม้กั้นแนวตลิ่งริมแม่น้ำ

Example of a Daily Schedule

 • 22.30
 • รถออกจากปั๊มน้ำมัน ปตท BTSสนามเป้า รถตู้น้ำมันเพลิง
 • 06.30
 • เดินทางไปสะพานมอญตักบาติพระ
 • 08.00
 • นั่งเรือหางยาวชมวัดจมน้ำ3วัด
 • 10.00
 • เดินทางไปไหว้พระวังก์วิการาม
 • 11.00
 • ไหว้พระพุทธยา
 • 11.30
 • เดินทางไปหมู่บ้านกองม่องทะเพื่อไปปลูกต้นไม้เปลี่ยนรถกระบะเข้าหมู่บ้าน
 • 12.00
 • รับประทานอาหารเที่ยง
 • 13.00
 • เริ่มโครงการปลูกต้นไม้ริมแม่น้ำรันตีชมวิธีชาวบ้าน
 • 15.00
 • เดินทางกลับทีพัก
 • 17.30
 • รับประทานอาหารเย็น
 • Remark:

Contact Information

 • หมู่บ้านกองม่องทะ
 • ม.2 ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240
 • Tel. ททท.กาญจนบุรี 034 511 200