23 พฤษภาคม #วันเต่าโลก🐢

ช่วยกันการอนุรักษ์เต่า🌊

ไม่ทิ้งขยะลงทะเล❌

.

🐢World Turtle Day หรือ ‘วันเต่าโลก’ ถูกกำหนดให้เป็นวันที่ 23 พฤษภาคม ของทุกปี โดยองค์กร American Tortoise Rescue ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นองค์กรอนุรักษ์และช่วยเหลือเต่าบกและเต่าทะเล โดยจุดประสงค์ของวันเต่าโลกคือ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเต่า รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนร่วมกันอนุรักษ์เต่า เนื่องจากเต่าเป็นสัตว์ที่มีปริมาณแนวโน้มลดลงทั่วโลก🌎

.

‼️ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการรณรงค์อนุรักษ์เต่าทะเล โดยประกาศให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง มีกฎหมายห้ามล่า ห้ามครอบครอง ห้ามค้า หรือห้ามนำเข้า-ส่งออก รวมถึงยังมีนักวิชาการได้ออกมาแนะนำว่า ควรมีการอนุรักษ์หาดไว้เป็นบางส่วน เพื่อเก็บพื้นที่ให้เต่าได้วางไข่ อีกทั้งไม่ควรทำการประมงแบบทำร้ายเต่า เช่น การใช้อวนลาก อวนลอย และเบ็ดราว บริเวณชายฝั่งหน้าแหล่งวางไข่เต่าทะเล เพราะเต่าทะเลเป็นสัตว์น้ำที่หายใจด้วยปอด เมื่อติดอวนหรือเบ็ดอยู่ใต้น้ำนาน ๆ ก็จะจมน้ำตายได้ รวมถึงควรสนับสนุนการเพาะพันธุ์ลูกเต่าเพื่อปล่อยสู่ทะเล และทำศูนย์รักษาเต่าบาดเจ็บด้วย🌊

.

💁🏻‍♀️ทุกคนสามารถช่วยกันอนุรักษ์เต่าได้ โดยการลดการใช้ถุงพลาสติก ทิ้งขยะพลาสติกให้ลงถัง ไม่ทิ้งลงสู่ชายหาด แม่น้ำ หรือทะเล ช่วยกันเก็บขยะที่อันตราย เช่น เศษแก้ว นำไปทิ้งในจุดที่เหมาะสม แนะนำคนรอบข้างให้ตระหนักว่าขยะที่ทิ้งลงทะเลนั้นทำร้ายสัตว์น้ำ สัตว์บก น้อยใหญ่ ไปมากขนาดไหน หากทุกคนร่วมด้วย ช่วยกันแล้ว รับรองได้เลยว่าโลกของเราจะน่าอยู่มากยิ่งขึ้น🌎💕

.

🌊แนะนำแหล่งท่องเที่ยว จุดดำน้ำ ประเทศไทย🌊

– เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี

– เกาะสิมิลัน จ.พังงา

– หมู่เกาะสุรินทร์ จ.พังงา

– หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่

– เกาะกระดาน จ.ตรัง

– เกาะเชือก จ.ตรัง

– เกาะหวาย และ เกาะรัง จ.ตราด

– เกาะช้าง จ.ตราด

– เกาะกูด จ.ตราด

– เกาะตะรุเตา ที่จุดร่องน้ำจาบัง จ.สตูล

– เกาะเฮ-เกาะราชาใหญ่-เกาะราชาน้อย จ.ภูเก็ต

– หมู่เกาะชุมพร จ.ชุมพร

– เกาะทะลุ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

.

ช่องทางการติดตามรายละเอียดและข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติม

📱 Website : http://bit.ly/2Xx9mrh

📱 Twitter : https://bit.ly/3seUMml

📱 Instagram : https://bit.ly/2K9PDuI

.

#7greens

#เที่ยวไทยให้หายคิดถึง

#ท่องเที่ยววิถีใหม่แบบใส่ใจสิ่งแวดล้อม

#7Greensท่องเที่ยวสดใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม