5 มิถุนายน #วันสิ่งแวดล้อมโลก🌎 ช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติ เพื่อโลกของเรา💚

🌳วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติว่าเป็น “วันสิ่งแวดล้อมโลก” ซึ่งกำหนดขึ้นมาเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ที่มีการเกื้อหนุนซึ่งกันละกัน เป็นวงจร และวัฏจักรที่เกี่ยวข้องกันทุกระบบ♻️

💁🏻‍♀️โลกของเราเกิดวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและรู้ทันเหตุการณ์ จึงได้มีการจัดประชุมใหญ่ระดับโลกขึ้นที่ กรุงสตอกโฮลม์ ประเทศสวีเดน ในช่วงวันที่ 5 – 16 มิถุนายน พ.ศ. 2515 โดยมีรัฐบาลของประเทศสวีเดนเป็นประธานในการประชุมในครั้งนั้น ซึ่งร่วมกันหาหนทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศต่าง ๆ กำลังเผชิญอยู่‼️

🌎🍃ธรรมชาติมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตเป็นอย่างมาก ถึงเวลาแล้วที่เราต้องช่วยกันใส่ใจต่อสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างสรรค์ให้โลกของเราดีขึ้นกว่าเดิม ร่วมกันปกป้องธรรมชาติ และยุติการสร้างมลพิษ 🌋

👉🏻ทุกคนสามารถรักษ์โลก ได้ง่าย ๆ ที่บ้าน เช่น 👇🏻

  1. ใช้หลอดไฟฟ้าแบบประหยัดไฟ LED
  2. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า และถอดปลั๊ก เมื่อไม่ใช้งาน
  3. ปิดก๊อกน้ำขณะที่แปรงฟัน
  4. ใช้ผ้าทำความสะอาดแทนกระดาษชำระ
  5. เลือกใช้ภาชนะใส่อาหารที่สามารถล้างทำความสะอาด และนำกลับมาใช้ใหม่ได้
  6. คัดแยกขยะ เพื่อนำไปทิ้งและนำไปรีไซเคิล
  7. เปิดแอร์ที่อุณหภูมิ 25 องศา 
  8. กินให้หมดเกลี้ยง ลดขยะอาหาร และการสูญเสียทรัพยากรโดยใช่เหตุ
  9. เลิกใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก
  10. ปลูกต้นไม้

ช่องทางการติดตามรายละเอียดและข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติม

📱 Website : http://bit.ly/2Xx9mrh

📱 Twitter : https://bit.ly/3seUMml

📱 Instargram : https://bit.ly/2K9PDuI

#7greens

#เที่ยวไทยให้หายคิดถึง

#ท่องเที่ยววิถีใหม่แบบใส่ใจสิ่งแวดล้อม

#7Greensท่องเที่ยวสดใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม