8 มิถุนายน #วันทะเลโลก🌊

ช่วยกันดูแลและอนุรักษ์ทะเล ให้คงอยู่ต่อไป🌎

🌊วันทะเลโลก (World Ocean Day) ตรงกับวันที่ 8 มิถุนายนของทุกปี เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยความร่วมมือของกลุ่มประชาคมโลก (The Earth Summit) ณ เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล 🎉

💚จัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งมหาสมุทรไปยังประชาชนทั่วโลก ผ่านเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ ที่มีอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก พร้อมกันนั้นก็ยังได้จัดกิจกรรมรณรงค์และมีกิจกรรมอื่น ๆ ร่วมกับองค์กรต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ โรงเรียน มหาวิทยาลัย และองค์กรอนุรักษ์ในเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ทุกคนร่วมมือกันใส่ใจดูแล และอนุรักษ์ท้องทะเลให้ยังคงอุดมสมบูรณ์และสวยงามต่อไป🥰

💁🏻‍♀️ทุกคนสามารถช่วยกันดูแลและอนุรักษ์ทะเลได้ โดยการลดการใช้ถุงพลาสติก ทิ้งขยะพลาสติกให้ลงถัง ไม่ทิ้งลงสู่ชายหาด แม่น้ำ หรือทะเล ช่วยกันเก็บขยะที่อันตราย เช่น เศษแก้ว นำไปทิ้งในจุดที่เหมาะสม แนะนำคนรอบข้างให้ตระหนักว่าขยะที่ทิ้งลงทะเลนั้นทำร้ายสัตว์น้ำ สัตว์บก น้อยใหญ่ ไปมากขนาดไหน หากทุกคนร่วมด้วย ช่วยกันแล้ว รับรองได้เลยว่าโลกของเราจะน่าอยู่มากยิ่งขึ้น🌎💕

ช่องทางการติดตามรายละเอียดและข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติม

📱 Website : http://bit.ly/2Xx9mrh

📱 Twitter : https://bit.ly/3seUMml

📱 Instargram : https://bit.ly/2K9PDuI

#7greens

#เที่ยวไทยให้หายคิดถึง

#ท่องเที่ยววิถีใหม่แบบใส่ใจสิ่งแวดล้อม

#7Greensท่องเที่ยวสดใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม