1 กันยายน 2564 ระลึกถึงการจากไปของ สืบ นาคะเสถียร

สืบ นาคะเสถียร นักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี ที่ได้ทุ่มเททั้งชีวิต และจิตวิญญาณในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยแลกชีวิตของตนเองเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2533 เพื่อปลุกจิตสำนึกให้คนไทยอนุรักษ์ผืนป่าและเห็นความสำคัญของป่าไม้ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ส่งผลให้ “ป่าห้วยขาแข้ง” และ “ทุ่งใหญ่นเรศวร” ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลก เมื่อปี 2534 ในที่สุด ภายหลังการเสียชีวิตของคุณสืบ 18 วัน มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2533 วันเดียวกับการครบรอบ 94 ปีของกรมป่าไม้ หน่วยงานต้นสังกัดของนักอนุรักษ์นี้ 

#7greens

#เที่ยวไทยให้หายคิดถึง

#ท่องเที่ยววิถีใหม่แบบใส่ใจสิ่งแวดล้อม

#7Greensท่องเที่ยวสดใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม