กลุ่มชุมชนคนรักษ์ป่าตำบลหนองแม่นา

Travel community

พายเรือท่องป่าตามหาแมงกะพรุนน้ำจืด
นั่งเรือพายท่องป่า ชมผีเสื้อนานาพันธุ์ สนุกสุขสันต์ เล่นน้ำ กลางพงไพร
เดินป่าศึกษาธรรมชาติระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร

ที่อยู่ บ้านหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270

Tel 087-889-3855

Fax *

เว็บไซด์ *

อีเมลล์ *