จุดเรือล่มสุทธาทิพย์

Green Activity

จุดเรือล่มสุทธาทิพย์อยู่ทางใต้ของเกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นจุดดำน้ำชมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเภท เรือจมที่ดีที่สุดและเป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์สงคราม ทางทะเลที่สำคัญแห่งหนึ่งในน่านน้ำอ่าวไทย เรือสุทธาทิพย์ เป็นเรือกลไฟเหล็กที่บริษัท เดินเรือไทย จำกัด (Siam Steam Navigation) ใช้บรรทุกสินค้า ซึ่งมีเรือคู่แฝด ชื่อเรือ วไล ต่อออก มาจากอู่พร้อมกัน และได้รับพระราชทานนามตามพระราชธิดาใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ คือ สมเด็จ เจ้าฟ้าหญิงสุทธาทิพยรัตน์ และสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงวไลยอลงกรณ