ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด

Travel community

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วิถีวัฒนธรรมมูเซอ การทำเกษตรปลอดสารพิษ รูปแบบวิถีชีวิตพอเพียง

 

ที่อยู่ : ตาก
เบอร์ติดต่อ : 089-857-6850, 086-200-0280
อีเมล์ : –
เว็บไซต์ : http://www.facebook.com/pg/chingchingALex/services