ทะเลบัวแดง

Green Attraction

ทะเลบัวแดง แหล่งน้ำธรรมชาติที่ตั้งอยู่ในอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี อยู่ในบึงน้ำจืด บึงหนองหาน มีพื้นที่กว่า 32 ตารางกิโลเมตร  ที่นี่ยังคงความอุดมสมบูร์ด้วยสัตว์นานาชาติ เช่น ปลาน้ำจืด นก และพืชน้ำ จำนวนมาก ซึ่งดอกบัวจะออกดอกมีปริมาณมากที่สุดในช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่สวยงามที่สุด นักท่องเที่ยวสามารถชมความงามของดอกบัวแดงได้ตั้งแต่เวลา 06.00-10.00 น. ซึ่งจะมีเรือคอยรับจ้างบริการพาชมรอบๆ บึง โดยมีค่าเช่าเรือ 300-500 บาท สามารถนั่งได้ 5-10 คน

การเดินทาง ตามทางหลวงหมายเลข 2 (อุดรธานี-ขอนแก่น) ระยะทาง 25 กิโลเมตร เลี้ยวเข้าหมู่บ้านนาดี ประมาณ 15 กิโลเมตร
สอบถามข้อมูล โทร. 0 4223 6022, 0 4285 1933