วัดนักบุญอันนา ท่าจีน

Green Attraction

วัดนักบุญอันนา ท่าจีน เป็นวัดที่ชาวประมงท่าจีนให้ความเคารพ นับถือมาก เนื่องจากวัดและหมู่บ้านตั้งอยู่ริมปากแม่น้ำท่าจีน อาชีพส่วนใหญ่จึงเกี่ยวกับการประมงและการค้าขาย ก่อนออก ทะเลทุกครั้ง ชาวประมงท่าจีนจะแล่นเรือมาที่หน้าวัด มาขอพร จากนักบุญอันนา ให้คุ้มครองปกปักรักษาจนกลับเข้าสู่แผ่นดิน อย่างปลอดภัย คริสต์ศาสนิกชนท่าจีนมีธรรมเนียมปฏิบัติที่น่าสนใจ คือ การเสกเรือ และตั้งชื่อนักบุญองค์อุปถัมภ์ให้กับเรือประมง