วัดบางแคน้อย

Green Attraction

วัดบางแคน้อย อยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดดเด่นด้วยภาพแกะสลักจากไม้สักทอง ประดับประดาภายในอุโบสถอย่างวิจิตรงดงามด้วยฝีมือช่างจาก จังหวัดเพชรบุรี เรื่องราวที่น ามาแกะสลักบนผนังฝั่งตรงข้าม พระประธานคือ ภาพพระพุทธเจ้าตอนผจญมาร ผนังด้านซ้ายและ ขวาเป็นรูปทศชาติชาดก และผนังด้านหลังพระประธานบอกเล่า พระพุทธประวัต ตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน พร้อม สอดแทรกคติธรรมแฝงแง่คิดให้ชวนติดตาม โดยเฉพาะภาพ ฝั่งตรงข้ามพระประธานบริเวณมุมขวามือด้านล่าง ซึ่งเป็นภาพผู้คน กำลังแหวกว่ายอยู่ในทะเล และมีฝูงปลา เต่า กำลังว่ายวนวนเวียน ตามงับอะไรบางอย่างที่สร้างความครึกครื้นแก่ผู้สังเกตเห็น