วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม)

Green Attraction

วัดสุทธิวาตวราราม หรือวัดช่องลม อยู่บริเวณทางออกสู่ปาก อ่าวไทย และเป็นเส้นทางเดินของลมทะเลจึงมีลมทะเลพัดเข้าสู่ฝั่ง ตลอดเวลาอันเป็นที่มาของชื่อวัด นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา วัดช่องลมเพื่อชมเรื่องราวความมหัศจรรย์ของนกนางแอ่นกินรัง จำนวนหลายพันตัวที่มาอาศัยอยู่ในพระอุโบสถของวัดช่องลม จนกระทั่งกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในโครงการ Unseen in Thailand เรื่องราวความมหัศจรรย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน เขตวัดช่องลมยังไม่หมดเพียงเท่านั้น