วัดเขาตะเครา

Green Attraction

วัดเขาตะเครา จังหวัดเพชรบุรี เป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อเขาตะเครา”  พระพุทธรูปปางมารวิชัยสูง 29 นิ้ว หน้าตักกว้าง 21 นิ้ว ชาวเมืองและนักท่องเที่ยวไปกราบไหว้ปิดทองเป็นอันมาก ตามประวัติเล่าว่าหลวงพ่อองค์นี้ว่าเป็นพระพี่พระน้อง 3 องค์กับหลวงพ่อโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา หลวงพ่อบ้านแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม บางตำราว่าเป็นพี่น้องกันถึง 5 องค์คือ หลวงพ่อบางพลีใหญ่ และหลวงพ่อวัดไร่ขิงที่นครปฐมด้วย