วัดไร่ขิง

Green Attraction

วัดไร่ขิงหรือวัดมงคลจินดาราม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำนครชัยศรี มีหลวงพ่อวัดไร่ขิงซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นพระประธาน ชาวนครปฐมเคารพนับถือ ระหว่างวันขึ้น13ค่ำ ถึงแรม 3คำ เดือน5 และช่วงเทศกาลตรุษจีนทุกปี จะมีงานเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิงประจำปี ซึ่งเป็นงานใหญ่ของชาวนครปฐม เดิมเป็นวัดราษฏร์ต่อมาจึงยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2533