วิสาหกิจชุมชนโคกโก่งโฮมสเตย์

Travel community

โคกโก่งถิ่นผู้ไทย
ใสสดน้ำตกตาดสูง
ท้องทุ่งวิวเขางาม
นามระบือผานกนางแอ่น
ดินแดนแห่งผู้สาวซับ (สาวสวย)
ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน

ที่อยู่ บ้านโคกโก่ง 92 หมู่ 5 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110

Tel 084-742-5822

Fax *

เว็บไซด์ www.facebook.com/panuvat0/

อีเมลล์ *