ศูนย์สิรินาถราชินี

Green Attraction

ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี

ลักษณะเด่น
เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการฟื้นฟูป่าชายเลนจากนากุ้งร้างแห่งแรกของประเทศไทย จากเมื่อ 10 ปีก่อน บริเวณนี้คือนากุ้งร้างทั้งหมด ปราศจากพื้นที่สีเขียว แต่ด้วยน้ำพระราชหฤทัยของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แต่ปัจจุบันแห่งนี้จึงกลายเป็นพื้นที่สีเขียวที่สำคัญแห่งหนึ่งของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งภายในมีกิจกรรมการอนุรักษ์มากมาย เช่น ชมต้นโกงกางประวัติศาสตร์ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูก ตื่นตากับนิทรรศการมีชีวิต ย้อนเวลาบนเส้นทางผืนป่าประวัติศาสตร์ สำรวจธรรมชาติบนเส้นทางเลาะเลียบคันนากุ้ง เพลิดเพลินกับการดูนกป่าชายเลน เช่น นกกระยาง นกกินเปรี้ยว เรียนรู้วิถีชีวิตของคนปากน้ำปราณ รวมถึง ล่องเรือท่องสองคลองเชื่อมป่า เป็นต้น

แหล่งท่องเที่ยวและการติดต่อ
เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม
โทร. 032-632-255
(ควรติดต่อล่วงหน้า)