สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

Green Attraction

สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมากิจกรรมเดินป่าท่องไพรป่าดิบแล้ง และป่าเต็งรัง ชมพืชป่า และสมุนไพร ตามฤดูกาล กิจกรรมนวดฝ่าเท้าผ่อนคลาย จากกลุ่มแม่บ้าน โนนค่าง ทำขนมพื้นบ้าน และน้ำผลไม้ตามฤดูกาล ค่ำชมและศึกษาวงจรของแมลง และผีเสื้อกลางคืนให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษา

ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว
จังหวัดนครราชสีมา 30370
โทร.0 4425 8642,0 4424 4474
โทรสาร. (044)242534
มือถือ. 0 898 134 101
Web site : www.tistr.or.th/sakaerat
E-mail : sakaerat@tistr.or.th