เต๋าการ์เด้น เฮลธ์ สปา แอนด์ รีสอร์ท

Accommodation ใบไม้เขียว

การให้บริการด้านสุขภาพโดยองค์รวม ที่ดูแลทั้ง Bady Mind & Spirit โดยวิธีการผสมผสานระหว่างแพทย์ทางเลือกและธรรมชาติบำบัด โดยมีหลักการของการแพทย์แผนปัจจุบันเป็นพื้นฐานให้การบริการด้วยตวามอบอุ่นและประทับใจในสิ่งแวดล้อมร่มรื่นและอากาศบริสุทธิ์ ให้บริการทั้งคนไทยและต่างชาติ ในลักษณะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งกำลังอยู่ในกระแสความนิยม โดยมีโปรแกรมที่เกี่ยวกับการฟื้นฟู และการส่งเสริมสุขภาพ โดยอาศัยหลักพื้นฐานแห่งการสมดุล ในระหว่างร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และเติบเต็มด้วยบริการด้านต่างๆ ที่ช่วยในการส่งเสริมให้สุขภาพดียิ่งขึ้น เช่น สปา นวดไทย แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก อาหารสุขภาพและโปรแกรมการออกกำลังกายต่างๆ เป็นต้น โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดูแล คอยให้บริการอย่างใกล้ชิด

 

ที่อยู่ : 274/1 หมู่ 7 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
เบอร์ติดต่อ : 053-921-200
แฟกซ์ : –
อีเมล์ : salesmarketing@tao-garden.com
เว็บไซต์ : www.tao-garden.com