โรงแรม ดิ อินเตอร์เนชั่นแนล เชียงใหม่

Accommodation ใบไม้เขียว

โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

ที่อยู่ :  11 ซอยเม็งรายรัศมี ถนนเสริมสุข ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
เบอร์ติดต่อ :  053-221-819-20 , 053-222-366
แฟกซ์ :  053-215-523
อีเมล์ :  hotel@ymcachiangmai.org
เว็บไซต์ : www.ymcachiangmai.org