ไร่คุณมน ฟาร์มสเตย์

Green Activity

ศูนย์เรียนรู้ของชุมชนในท้องถิ่นและการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งไร่คุณมนแห่งนี้ จะทำการเกษตรแนวผสมผสาน และเต็มไปด้วยกิจกรรมความสุขให้กับนักท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ 

กิจกรรมน่าทำ
– ชมไร่ข้าวโพดและร่วมเก็บข้าวโพดภายในไร่พร้อมกับชาวสวน
– เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปหลากหลายชนิด อาทิเช่น น้ำนมข้าวโพด ท็อฟฟี่นมข้าวโพด ไอศกรีมน้ำนมข้าวโพด น้ำมันงา กล้วยอบกรอบสุญญากาศ กล้วยกวน น้ำส้มสายชูหมักจากกล้วย ลูกชิ้นข้าวโพด กุนเชียงข้าวโพด
– ชมขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแปรรูป รวมทั้งสามารถร่วมลงมือทำได้อีกด้วย
– ร่วมสร้างบ้านดินเพื่อการสัมผัสชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติ
– ทำลูกประคบจากน้ำมันงา ซึ่งน้ำมันงาของไร่คุณมนนั้นค่อนข้างโดดเด่นและมีชื่อเสียง โดยใช้วิธีการสกัดเย็น ส่วนใครที่สนใจทดลองนวดลูกประคบ ทางไร่สามารถจัดการสาธิตให้ได้อีกด้วย

ข้อควรรู้ก่อนเที่ยว
– ภายในไร่มีห้องพักรองรับนักท่องเที่ยวที่อยากพักแรมและเรียนรู้กิจกรรมการเกษตรอย่างเต็มอิ่ม โดยเฉพาะเด็กๆ ที่สามารถซึมซับธรรมชาติและวิถีชีวิตเรียบง่ายของชาวสวน ได้เรียนรู้การใช้เวลาว่างตาม แบบวิถีไทยที่สอดประสานกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

เปิดทำการเวลา 08.00-16.00 น.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+668 1585 3227, +668 1944 7971 และโทรสาร +66 3453 1487