คู่มือการท่องเที่ยวใส่ใจสิ่งแวดล้อม ชุดความรู้กับข้อปฏิบัติ ในการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ นำเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว และหน่วยงานภาครัฐ
A guide to responsible tourism consists of useful knowledge and suggests how to carry out responsible tourist activities for tour operators, tourism communities, tourists and government agencies.
Samui Buri Beach Resort
อ่านเพิ่มเติม
Khok Kong Home Stay Enterprise Community
อ่านเพิ่มเติม
Apsara Beachfront Resort and Villa
อ่านเพิ่มเติม
Mu Koh Lanta National Park
อ่านเพิ่มเติม
Si Satchanalai Historical Park
อ่านเพิ่มเติม
Doi Pha Klong National Park
อ่านเพิ่มเติม
Bang Nam Pheung Floating Market
อ่านเพิ่มเติม
Baan Ta Yuak homestay group (handicraft tourism community)
อ่านเพิ่มเติม
Ban Ko Lon Community (Rawai)
อ่านเพิ่มเติม
X