คู่มือการท่องเที่ยวใส่ใจสิ่งแวดล้อม ชุดความรู้กับข้อปฏิบัติ ในการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ นำเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว และหน่วยงานภาครัฐ
A guide to responsible tourism consists of useful knowledge and suggests how to carry out responsible tourist activities for tour operators, tourism communities, tourists and government agencies.

Green

Appetizer

Green

Main Course

Green

Combo

Green

Side Dish

Green

Topping

Village in Phang Nga Province Wins Award as Top Sustainable Destination

The Internationale Tourismus Borse (ITB), held each year in Berlin, Germany, is the world’s biggest tourism trade fair

Trash Heroes – a Thai Initiative Goes Global

The simplest ideas are always the best, and that is particularly true of Trash Heroes.

Krabi Wins Award As ‘Global Low-Carbon Ecological Scenic Spot’

Krabi, a small town on Thailand’s Andaman Coast, is the jumping-off point for some of Thiland’s most beautiful beaches

Introducing the Thai Responsible Tourism Association (TRTA)

Making tourism sustainable in any country is a huge challenge, particularly since many tourist activities