บทความ ARTICLE

บ้านน้ำเชี่ยว ..เสน่ห์ชุมชนสู่การท่องเที่ยวยั่งยืน

เมืองไทยเป็นดินแดนที่เปิดกว้างและต้อนรับผู้คนจากทุกชนชาติ ทุกศาสนา ทุกวัฒนธรรม

Upcycling Thailand’s Oceans

อะไรคือความแตกต่างระหว่างการ Recycling และการ Upcycling?

10 เมืองสีเขียวทั่วโลก

เราทุกคนรู้ดีว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสวัสดิภาพของคนรุ่นใหม่ในอนาคต แต่เราจะทำอย่างไรให้เมืองของเราเป็นเมืองสีเขียว?

ประเทศไทยมุ่งสู่ประเทศไร้ขยะ

มนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง ยิ่งกว่านั้นเราไม่ชอบที่จะคิดถึงเรื่องขยะ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์และไม่มีประโยชน์

แนวคิดสีเขียว 7 ประการHOW TO BE 7 GREENS

7 GREENS

ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อมDELIGHTFUL GREEN TRAVEL

แนวคิดที่นําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม (วรรค) ภายใต้โครงการปฏิญญารักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน (วรรค) ของ ททท. เพื่อให้เกิดผลสําคัญ 2 ประการ คือ ลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน และสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เป็นแนวคิดที่พยายามให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน ทั้งผู้ที่มีบทบาทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยตรง สื่อมวลชน รวมถึงประชาชนทั่วไป (วรรค) โดยเชื่อว่าจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลง ระดับทัศนคติ และนําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว คุณภาพ
7greens is the concept that leads to concrete action under the project Environmental Protection Vow for Sustainable Tourism by TAT to achieve the two important results which are reducing the impact of global warming, and creating a pattern of sustainable tourism. It is a concept that links up the roles of the different sectors such as tourism industry, mass media, and general public, and is believed to be able to change people attitudes and behaviors in order to make Thailand a quality tourist destination.

เส้นทางสีเขียวAMAZING GREEN ROUTE

แหล่งท่องเที่ยว GREEN ATTRACTION

place
พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน

พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน สถานที่แสดงซากไดโนเสาร์ และช้างดึกดำบรรพ์ และได้รวบรวมเอาไม้กลายเป็นหินมากกว่าร้อยชิ้น

place
ไร่องุ่นกรานมอนเต้

ชมไร่องุ่น ชิมไวน์และชมโรงงานผลิตไวน์ที่ได้มาตรฐานของไร่

place
สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมากิจกรรมเดินป่าท่องไพรป่าดิบแล้ง และป่าเต็งรัง

place
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเขาแผงม้า

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเขาแผงม้า อยู่ในความดูแลของมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย

บริการสีเขียว GREEN SERVICE

โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์
อ่านเพิ่มเติม
โรงแรมสยามเพลส แอร์พอร์ต
อ่านเพิ่มเติม
โรงแรมสยามพิมาน
อ่านเพิ่มเติม
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
อ่านเพิ่มเติม
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
อ่านเพิ่มเติม
เกาะลิบง
อ่านเพิ่มเติม
อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง
อ่านเพิ่มเติม