คู่มือการท่องเที่ยวใส่ใจสิ่งแวดล้อม ชุดความรู้กับข้อปฏิบัติ ในการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ นำเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว และหน่วยงานภาครัฐ
A guide to responsible tourism consists of useful knowledge and suggests how to carry out responsible tourist activities for tour operators, tourism communities, tourists and government agencies.
สมุยบุรี บีช รีสอร์ท
อ่านเพิ่มเติม
โรงแรมอัปสรา บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า
อ่านเพิ่มเติม
โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง การท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ้านแซว
อ่านเพิ่มเติม
โรงแรมหัวหิน แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา
อ่านเพิ่มเติม
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
อ่านเพิ่มเติม
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
อ่านเพิ่มเติม
เกาะลิบง
อ่านเพิ่มเติม
อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง
อ่านเพิ่มเติม
กลุ่มวิสาหกิจวนเกษตรดงเย็น
อ่านเพิ่มเติม
กลุ่มชุมชนคนรักษ์ป่าตำบลหนองแม่นา
อ่านเพิ่มเติม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรริมโขงประมงพื้นบ้านเชียงคาน
อ่านเพิ่มเติม
กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านแม่ละนา
อ่านเพิ่มเติม
X