WELCOME GREETING
กรมอุตุฯประกาศเตือนเรื่องฝนตกฟ้าคะนอง การเฝ้าระวังคลื่นและน้ำป่าไหลหลากในหลายๆภาค ทำให้มีเวลานั่งนิ่งๆอยู่กับที่กับทางมากขึ้น และเมื่อกางปฏิทินเดือนกรกฎาคมออกดูก็ย้ำเตือนว่าเดือนนี้จะมีประเพณีใหญ่สำหรับชาวพุทธอยู่ 2 วันนั้นคือวันที่ 22 กรกฎาคมเป็นวันอาสาฬหบูชา ต่อด้วยวันเข้าพรรษาในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ทั้งสองวันถือเป็นวันสำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชน ซึ่งหลายจังหวัดต่างก็จะมีพิธีใหญ่บ้างเล็กบ้าง รวมถึงประเพณีที่น่าสนใจให้คนที่ชื่นชอบการเรียนรู้และเก็บรับประสบการณ์แบบไทยๆ ได้ออกเก็บภาพความประทับใจกัน
LOGIN FORM
EMAIL/LOGIN :
PASSWORD/PWD :
เว็บไซต์รวมแนวคิดที่นำไปสู่การปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและ
ข้อมูลในเรื่องของการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งที่โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร และสปา หรือการบำบัดแนวแพทย์
แผนไทย ฯลฯ ที่เน้นในเรื่องของการบริการ การบริหารในเชิงสิ่งแวดล้อม หรือ เน้นความเป็นธรรมชาติ
Location : เชียงใหม่
ถ้าคุณเป็นอีกคนที่ดูช่องสารคดีเกี่ยวกับสัตว์โลกแล้วเกิดความรู้สึกอิจฉาเล็กๆ ไทยอิแลแฟนท์โฮมสถานที่ที่จะทำให้คุณได้ใช้ชีวิตร่วมกับสัตว์ใหญ่แบบช้างอย่าง ใกล้ชิด ได้ตลอดทั้งวันในไทยอิแลแฟนท์โฮม
Location : เชียงราย
ภูเขารูปร่างเหมือนหลังช้าง และต้นไม้บนภูเขาที่ค่อยๆ ลดจำนวนลงเพราะผลจากการทำไร่เลื่อนลอย ภูเขาลูกนี้มีชื่อว่า “ดอยช้าง” ซึ่งกำลังถูกปรับปรุง และปลูกต้นไม้ทดแทน เพื่อปรับสมดุลคืนสู่ธรรมชาติ
Sponsor
Our Partner