อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

หลาย ๆ คนที่ได้ไปเยือนชะอำหรือหัวหินคงมีโอกาสได้แวะเที่ยวชมพระราชวังมฤคทายวัน แต่ทราบหรือไม่ว่าในเส้นทางเดียวกับการเดินทางสู่พระราชวังมฤคทายวันนั้นเป็นที่ตั้งของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ ให้ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน การฟื้นฟูป่า และที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่าง ๆ รวมไปถึงเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญคือที่นี่เป็นสถานที่เผยแพร่ความรู้และให้การฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์ระดับสากล สมกับชื่อ “อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร”

นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้สัมผัสกับเรื่องราวการอนุรักษ์ธรรมชาติตั้งแต่ทางเข้า โดยจะได้ใช้รถโดยสารขนาดเล็กที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เดินทางไปยังจุดเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนต่าง ๆ เช่น กังหันลมที่ใช้ผลิตไฟฟ้า โครงการทุ่นลอยน้ำในเขื่อนเพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นโครงการพลังงานทดแทนแบบไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก แล้วต่อไปศึกษาระบบการผลิตไฟฟ้าจากเซลส์แสงอาทิตย์ การผลิตน้ำร้อนจากเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น สำหรับส่วนนิทรรศการของศูนย์พลังงานมีหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย เช่น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการสำรวจพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง และยังมี      พื้นที่สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อมที่ให้ผู้มาเยือนได้เดินเล่น ชมพืชพันธุ์ไม้ในอากาศที่บริสุทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะได้ชม “ต้นโกงกางทูลกระหม่อม” ต้นโกงกางพันธุ์ใหม่ของโลก นอกจากนี้ยังสามารถร่วมกิจกรรมปลูก ป่าชายเลน ปล่อยปู และปล่อยปลาได้ แต่ต้องมีการประสานงานกับทางอุทยานไว้ก่อนล่วงหน้า

นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทำให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ สัมผัส  และลงมือทำเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร-ธรรมชาติ และสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ ซึ่งเมื่อนักท่องเที่ยวได้ไปเยือนสถานที่อื่น ๆ ก็จะได้รับค่านิยมเหล่านี้ไปด้วย ซึ่งจะทำให้เกิดท่องเที่ยวโดยการไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และสร้างความยั่งยืนให้แก่ทุกสถานที่ที่ได้ไปเยือนต่อไป

กิจกรรมไฮไลต์

 • ชม “ต้นโกงกางทูลกระหม่อม” ต้นโกงกางพันธุ์ใหม่ของโลก
 • เรียนรู้โครงการพลังงานทดแทนแบบไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • ร่วมกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาทิ ปลูกป่าชายเลน ปล่อยปู และปล่อยปลา ฯลฯ

ช่วงเวลาที่เหมาะสม

 • สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปี ช่วงเวลาแนะนำคือช่วงเดือนธันวาคม-เดือนมีนาคม เปิดทุกวันเวลา 09.00-17.00 น.
 • ช่วงเดือนเมษายนมีเทศกาลว่าวนานาชาติ มีดนตรีประกอบการแข่งขันว่าวแต่ละประเทศ
 • ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ตรงกับเทศกาลตรุษจีนมีงานพระนครคีรี ของดีเมืองเพชร เพื่อเป็นการรำลึกถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์เมืองเพชรบุรี กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีเมืองเพชร ได้แก่ การสาธิตงานสกุลช่างเมืองเพชร การสาธิตทำอาหารและขนมพื้นบ้าน การสาธิตเคี่ยวน้ำตาลโตนด-ขนมจาก
 • ในช่วงสงกรานต์มีประเพณีการวิ่งวัวลานคน ซึ่งเป็นการแข่งขันที่ดัดแปลงมาจากกีฬาวัวลานโดยใช้คนวิ่งแทนวัว มีกติกาเหมือนกันทุกประการ ไม่แต่เฉพาะชาวบ้านในท้องถิ่นเท่านั้นยังมีผู้คนท้องถิ่นอื่น ๆ เดินทางมาร่วมแข่งขันด้วย จึงเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานและมีเพียงแห่งเดียวที่จังหวัดเพชรบุรี
 • ช่วงวันเสาร์สุดท้ายของเดือนกันยายนของทุกปีมีเทศกาลกินหอย ดูนก ตกหมึก เป็นงานที่หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนด้านการท่องเที่ยวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยงานจะมีระยะเวลาประมาณ 9 วัน ณ ลานจุดชมวิวชายหาดชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

 • โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (แผนที่)

  เวลา 08.00-17.00 น.

 • For Art’s Sake (แผนที่)

  เวลา 10.00-20.00 น.

 • พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (แผนที่)

  เวลา 08.30-16.30 น. ปิดวันพุธ

 • ร้านน้ำชาพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (แผนที่)

  เวลา 10.00-16.30 น. ปิดวันพุธ

ติดต่อ

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

 • เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

 • 0 3250 8352

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง